PAP/Rynek Zdrowia | 11-10-2010 13:42

Ustawa o działalności leczniczej - trudno będzie o sejmowy konsensus?

Zdaniem przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Bolesława Piechy (PiS), skierowany w poniedziałek (11 listopada) pod obrady Komitetu Rady Ministrów projekt ustawy o działalności leczniczej otwiera drogę do prywatyzacji lecznic.

W ocenie minister zdrowia Ewy Kopacz ustawa o działalności leczniczej ma rozwiązać problem zadłużania się szpitali oraz poprawić dostępność i jakość świadczeń medycznych.

Według przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Bolesława Piechy (PiS), proponowane przepisy to przymuszanie samorządów do prywatyzacji szpitali.

– Wątpię czy państwo jest przygotowane finansowo do dotacji dla samorządów, które będą przekształcały szpitale w spółki. Na razie nie wiemy czy są na to zabezpieczone środki – powiedział Bolesław Piecha.

Marek Balicki (SLD) podkreślił, że wycofanie się przez rząd z obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki i pozostawienie decyzji w tej sprawie samorządom jest krokiem w dobrym kierunku. Poseł zaznaczył jednocześnie, że brak zwiększenia nakładów na służbę zdrowia sprawi, że odpowiedzialność za finanse szpitali zostanie przeniesiona na samorządy.

– W tym roku pierwszy raz od kilku lat wystąpiła tendencja wzrostowa w zadłużeniu szpitali. Rząd nie chce podnieść składki i zreformować KRUS. Może okazać się, że szpitale przekształcone w spółki będą się zadłużały, a samorządy będą ponosić konsekwencje finansowe – dodał Marek Balicki.

Ustawa nie zakłada obligatoryjnego przekształcania szpitali w spółki, ale zgodnie z nowymi przepisami samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą miały obowiązek pokrycia ujemnego wyniku finansowego w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku samorządy w ciągu 12 miesięcy będą musiały zmienić formę organizacyjno-prawną szpitala (przekształcenie spzoz w spółkę kapitałową, jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy albo instytucję gospodarki budżetowej).