Ustawa o ZOZ-ach: więcej dla pielęgniarek, mniej handlu długami

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 07 października 2010 16:41

Sejmowe komisje zdrowia i samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowały główne założenia nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Ustawa o ZOZ-ach: więcej dla pielęgniarek, mniej handlu długami
Nowela podtrzymuje zobowiązanie kierownika ZOZ do przeznaczenia nie mniej niż 40 proc. kwoty, o którą wzrosły środki przekazywane przez Narodowy Funduszu Zdrowia, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w zakładzie. Jednak trzy czwarte z tych pieniędzy będzie musiało być przeznaczane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Przepis ten jest przejściowy i ma obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

W ocenie opozycji pielęgniarkom należą się podwyżki, ale nie powinny być przy tym pomijane inne grupy zawodowe, m.in. diagności, radiolodzy i ratownicy.

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przepis w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek jest przejściowy. Zaznacza też, że przez lata ta grupa zawodowa była dyskryminowana. Docelowo o kwestii wynagrodzeń mają decydować dyrektorzy lecznic.

Projekt wprowadza też zmiany mające na celu ograniczenie handlu wierzytelnościami poprzez konieczność uzyskania zgody przez podmiot, który utworzył ZOZ. W większości przypadków będzie to samorząd.

Według MZ, potrzeba nowelizacji wynika z konieczności wzmocnienia wpływu organu założycielskiego na zmianę wierzyciela publicznego ZOZ-u. Ponadto spowoduje ograniczenie wtórnego obrotu długami, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Projekt zawiera także zmiany dotyczące uzyskiwania pieniędzy na realizację programów lub projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Dodatkowo stworzona zostanie podstawa prawna do przekazywania pieniędzy w ramach realizacji programów wieloletnich, co czyni zadość zaleceniom Najwyższej Izby Kontroli. Zgodnie z projektem, możliwe będzie przekazywanie dotacji także jednostkom badawczo-rozwojowym, będącym publicznymi ZOZ-ami.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum