Ujednolicenie zarządzenia dot. realizacji umów na leczenie szpitalne, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 02 stycznia 2020 19:47

Opracowanie zarządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów - zachowanie ich przejrzystości, a tym samym ułatwienie interesariuszom ich stosowania.

Przedmiotowa regulacja dotychczas określona była w zarządzeniu Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, która zgodnie z § 30 zarządzenia, z dniem wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, utraci moc obowiązującą.

W zakresie produktów związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, dokonano niezbędnych zmian oraz aktualizacji wartości produktów, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r. (Dz. U. poz. 1611).

W zarządzeniu rozszerzono zakresy skojarzone dla produktów związanych z leczeniem pęcherzowego oddzielania naskórka o zakres chirurgia plastyczna – hospitalizacja oraz chirurgia plastyczna dziecięca - hospitalizacja.

Kolejne zmiany wprowadzone w zarządzeniu:
- w ramach grupy A04 – Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich mózgu dodano zakresy urologia / urologia dla dzieci oraz położnictwo i ginekologia / poł. i gin. - drugi p. ref. / poł. i gin. - trzeci p. ref., a w uwagach dodano zapis: „wyłącznie dla procedury 86.961 Neuromodulacja krzyżowa”;
- w ramach grupy G11 dodano zakres gastroenterologia z uwagą wskazującą, że zakres ten można rozliczać wyłącznie z procedurą 50.293 Termoablacja zmiany wątroby;
- w ramach grupy K03 dla procedur 06.98 Operacje tarczycy - inne oraz 06.99 Operacje przytarczyc – inne dodano zakres endokrynologia
- w ramach grupy L25 Duże endoskopowe zabiegi na pęcherzu moczowym dodano zakres chirurgia onkologiczna (1) w celu umożliwienia rozliczenia świadczeń udzielanych w przypadku nowotworów pęcherza moczowego.
(...)

Zarządzenie wprowadza w życie opublikowane przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji obwieszczenie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych - wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera – defibrylatora (S-ICD).
(...)

Więcej (w tym szeroka lista innych zmian): www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum