USA: aborcja kontrą reformie opieki zdrowotnej?

Autor: PAP/Rynek ZDrowia • • 10 marca 2010 20:46

Spór o aborcję w Kongresie USA jest największą przeszkodą do uchwalenia ustawy o reformie opieki zdrowotnej.

Wiele wskazuje na to, że wyznaczony ostatnio przez Biały Dom termin jej uchwalenia - 18 marca – nie zostanie dotrzymany. Wynika to ze skomplikowanej sytuacji, która powstała w Kongresie po zablokowaniu procedury legislacyjnej przez republikańską opozycję.

Grupa konserwatywnych demokratycznych kongresmanów, z Bartem Stupakiem na czele, nie chce się zgodzić z zapisem ustawy o reformie w wersji uchwalonej przez Senat, gdzie dopuszcza się możliwość dotowania z budżetu ubezpieczeń medycznych, które oferują m.in. pokrycie kosztów przerywania ciąży

Reforma zakłada, że rodziny o niższych dochodach, które będą musiały wykupić ubezpieczenia na prywatnym rynku - gdyż zakład pracy ich nie gwarantuje albo chodzi o osoby pracujące na własny rachunek - dostaną pomoc od państwa na pokrycie wysokich kosztów tych ubezpieczeń.

Finansowanie aborcji z ubezpieczeń dotowanych przez państwo nie jest dozwolone w ustawie wersji uchwalonej przez Izbę Reprezentantów. Jednak w wyniku impasu w Kongresie, gdzie reforma utknęła, Izba Reprezentantów musi uchwalić reformę w bardziej liberalnej wersji Senatu.

Dominujący w Kongresie Demokraci chcą bowiem przeforsować reformę tak, aby ominąć opozycję ze strony Republikanów, którzy zapowiadają zgodne głosowanie przeciw. Oznacza to, że Partia Republikańska może zablokować w Senacie ustawę przez obstrukcję parlamentarną (tzw. filibuster, czyli przedłużanie debaty w celu niedopuszczenia do końcowego głosowania), ponieważ Demokraci nie mają już w Senacie „superwiększości” 60 głosów potrzebnej do zakończenia debaty.

W tej sytuacji Demokraci postanowili, że Izba Reprezentantów uchwali ustawę w wersji zatwierdzonej przez Senat. Senat następnie uchwali osobną ustawę, w której znajdą się poprawki zgodne z życzeniami kongresmanów niezadowolonych z ustawy senackiej, m.in. w kwestii finansowania aborcji.

Ustawa ta byłaby uchwalona w procedurze zwanej „reconciliation”, umożliwiającej jej przegłosowanie zwykłą większością głosów, a więc z ominięciem obstrukcji parlamentarnej. Problem polega na tym, że w trybie tym można uchwalać jedynie ustawy budżetowe - tymczasem trudno argumentować, że aborcja to problem dotyczący budżetu.

Politycy Partii Demokratycznej usiłują teraz znaleźć kompromisowe rozwiązanie dla tego problemu. Być może - zastanawiają się komentatorzy - kongresmana Stupaka uda się jednak przekonać do zaakceptowania ustawy Senatu.

Mówi ona wprawdzie, że firmy ubezpieczeniowe mogą oferować osobom, które korzystają z subwencji, ubezpieczenia z pokryciem kosztów aborcji, ale zastrzega, że za aborcję kobieta będzie musiała płacić sama.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum