press.pl/Rynek Zdrowia | 18-07-2016 11:24

UOKiK o reklamie suplementów diety

UOKiK krytycznie odniósł się do projektu samoograniczeń branży w reklamie suplementów diety. W projekcie jest mowa m.in. o całkowitym zakazie używania w reklamie wizerunku prawdziwego czy fikcyjnego lekarza, farmaceuty, położnej i pielęgniarki.

Fot. archiwum

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów krytycznie odniósł się do projektu organizacji zrzeszających producentów suplementów, zwanego "Kodeksem dobrych praktyk reklamowych suplementów diety", choć zakłada on zakaz udziału w reklamie przedstawicieli (fikcyjnych lub prawdziwych) zawodów medycznych.

Zdaniem urzędu niezbędne jest uzupełnienie propozycji tak, aby kodeksy dawały konsumentom wyższy poziom ochrony niż wynika z samych przepisów prawa. Równie ważne jest określenie w kodeksach sankcji dla branży za nieprzestrzeganie zasad samoregulacji, co zapewni ich skuteczność.

UOKiK zwraca uwagę, że "normy zawarte w samoregulacji nie mogą omawiać istniejących przepisów. Ich rolą jest zapewnienie konsumentom większej ochrony poprzez np. doprecyzowanie praktyk naruszających dobre obyczaje i doprecyzowanie tych obszarów, których istniejące przepisy nie regulują".

Czytaj: www.press.pl