UE: zmiana przepisów dotyczących kosmetyków

Autor: LJX/Rynek Zdrowia • • 11 lipca 2013 14:14

Od 11 lipca 2013 r. kosmetyki na półkach sklepowych - zarówno wyprodukowane w UE, jak i importowane spoza jej obszaru - muszą być w pełni zgodne z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, które podnosi normy bezpieczeństwa i zapewnia konsumentom dokładniejsze informacje.

UE: zmiana przepisów dotyczących kosmetyków

Główne zmiany - wprowadzone rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków, przyjętym przez Radę i Parlament Europejski w 2009 r., - obejmują kilka rozwiązań. Zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa dla produktów kosmetycznych: od dzisiaj, przed wprowadzeniem produktu do obrotu, producenci muszą spełnić szczegółowe wymogi związane z opracowywaniem sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu.

Rozporządzenie wprowadza pojęcie "osoby odpowiedzialnej”: do obrotu można wprowadzać jedynie takie produkty kosmetyczne, dla których na terenie UE wyznaczono "osobę odpowiedzialną”, będącą osobą prawną lub fizyczną. Nowe rozporządzenie dotyczące kosmetyków umożliwia ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej i jasno określa jej obowiązki. Osoba odpowiedzialna musi również przechowywać i aktualizować dokumentację produktu, w tym ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego.

Dokumentację należy udostępniać na żądanie krajowych organów nadzoru rynkowego. Producent musi również zgłosić swój produkt tylko raz – za pomocą unijnego portalu zgłaszania produktów kosmetycznych (CPNP). Informacje gromadzone w portalu pozwolą pracownikom krajowych ośrodków kontroli zatruć na błyskawiczny dostęp do składu produktów w nagłych wypadkach. Z kolei właściwe organy będą mogły łatwo uzyskać informacje o wszystkich produktach kosmetycznych wprowadzonych do obrotu w UE - na potrzeby nadzoru rynkowego.

Osoba odpowiedzialna będzie również  zobowiązana do zgłaszania ciężkiego działania niepożądanego właściwym organom krajowym. Organy te będą również zbierać informacje, np. od użytkowników i pracowników ochrony zdrowia, oraz będą musiały przekazywać je pozostałym państwom członkowskim UE.

Stosowanie barwników, substancji konserwujących i filtrów UV - w tym nanomateriałów - wymaga zezwolenia. Jeżeli Komisja Europejska będzie miała zastrzeżenia do produktów zawierających inne nanomateriały, na które rozporządzenie dotyczące kosmetyków nie nakłada ograniczeń, zostaną one poddane pełnej ocenie bezpieczeństwa na szczeblu unijnym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum