Trzy lata pracy nad ustawą o ratownikach medycznych. Dziś zajmie się nią Sejm

Autor: Piotr Wróbel • Źródło: Rynek Zdrowia07 października 2022 06:00

W piątek ( 7 października) rusza procedowanie w Sejmie rządowego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych. Ustawa kompleksowo reguluje zasady wykonywania zawodu. Umożliwi też powstanie izby ratowników medycznych. Projekt przechodził wiele modyfikacji i pojawia się 3 lata od rozpoczęcia pierwszych prac.

Trzy lata pracy nad ustawą o ratownikach medycznych. Dziś zajmie się nią Sejm
Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników. Rusza jego procedowanie w Sejmie. Fot. Shutterstock
 • ‪Rządowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych trafił do procedowania w Sejmie
 • Ustawa kompleksowo opisuje zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego
 • Projekt zawiera rozwiązania, które określają ścieżkę rozwoju kariery zawodowej ratownika medycznego. Wprowadza kierunkowe studia magisterskie i możliwość tworzenia specjalizacji
 • Powstanie samorząd zawodowy ratowników medycznych, do którego przynależność będzie obowiązkowa
 • Ratownicy zapowiadają, że nadal będą zabiegać m.in. o utworzenie stanowiska konsultanta krajowego w ich dyscyplinie oraz o ustanowienie prawa umożliwiającego odchodzenie na wcześniejszą emeryturę

Ścieżka rozwoju zawodowego ratownika medycznego

Rządowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych został skierowany do sejmowej Komisji Zdrowia. W piątek, 7 października odbędzie się jego pierwsze czytanie w komisji. Od rozpoczęcia prac nad obecnie procedowanym projektem minęły 3 lata.

Projekt ustawy zawiera przepisy regulujące kompleksowo wykonywanie zawodu ratownika medycznego. W‬ szczególności określa wymagane uprawnienia, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu‬ ratownika medycznego i zasady wykonywania tego zawodu. Projekt opisuje też zasady kształcenia przed- i podyplomowego w zawodzie. Zawiera opisanie kwestii dotyczących odpowiedzialności zawodowej. Projekt wprowadza wprowadza również ramy prawne do utworzenia samorządu ratowników medycznych.‬

Dla środowiska ratowników istotne jest m.in. to, że projekt ustawy zawiera rozwiązania, które pozwalają określić ścieżkę rozwoju ich kariery zawodowej.

Projekt przewiduje utworzenie studiów drugiego stopnia w zakresie ratownictwa medycznego. Dotąd wykształcenie kierunkowe ratowników medycznych kończyło się na licencjacie. Ratownicy uzyskają też możliwość szerszego rozwoju zawodowego dzięki wprowadzeniu specjalizacji, które będą mogły zostać określone w późniejszym rozporządzeniu ministra zdrowia.

- Zgoda ministerstwa na kierunkowe studia magisterskie dla ratowników medycznych, w powiązaniu z zapisaną w projekcie możliwością wprowadzenia specjalizacji pozwoli na tworzenie ścieżki kariery zawodowej w ratownictwie medycznym, której dotąd brakowało - mówił nam dr n. o zdr. Jarosław Madowicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych.

Ponadto projekt ustawy zakłada wprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych, dzięki którym nabędą oni dodatkową wiedzę i umiejętności niewynikające z kształcenie przeddyplomowego.

Powstanie Krajowa Izba Ratowników Medycznych. Jakie uzyska uprawnienia?

Nowością w zakresie ustawicznego rozwoju zawodowego będzie wprowadzenie urlopu szkoleniowego dla pracownika wykonującego zawód ratownika medycznego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Powstanie Krajowa Izba Ratowników Medycznych. Przynależność ratowników medycznych do samorządu zawodowego będzie obowiązkowa.​

Samorząd będzie prowadził rejestr ratowników medycznych. Wpis do rejestru podlega opłacie. Jak zaznaczono w projekcie ustawy, po wyborze samorządu ratowników medycznych wysokość opłaty nie może być wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok. Opłata będzie stanowić przychód Krajowej Izby Ratowników Medycznych.

Opłata za wpis do rejestru ratowników medycznych do czasu wyboru samorządu ratowników medycznych stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość tej opłaty nie może być większa niż 6 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Ustawa przewiduje wiele uprawnień dla samorządu. Do zadań samorządu będzie należeć m.in.

 • sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej oraz dbanie o ich przestrzeganie ​
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji ratowników medycznych
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu
 • reprezentowanie ratowników medycznych oraz ochrona ich interesów zawodowych
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez ratowników medycznych
 • udział w ustalaniu oraz aktualizacji standardów i wytycznych w ratownictwie medycznym.

Ratownicy uzyskają prawo do orzekania o zgonie

Projekt ustawy przeszedł konsultacje społeczne w czerwcu. Nie obyło się bez kontrowersyjnych uwag.

Związkowcy z władz krajowych NSZZ „Solidarność” reprezentujący ratowników medycznych wpisali podczas konsultacji uwagę, że „większość środowiska wcale nie oczekuje powołania w tej chwili samorządu ratowników medycznych”. Związek proponował nawet zorganizowanie referendum wśród ratowników, którzy mieliby się wypowiedzieć o celowości powstania samorządu zawodowego.

Ministerstwo Zdrowia uwzględniło nieliczne z uwag zebranych podczas konsultacji.

Jedna z uwzględnionych uwag dotyczyła dodania artykułu, który nada ratownikom prawo do stwierdzania zgonu i wystawiania kart zgonu. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło tę uwagę wprowadzając w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych przepis określający, że zgon i jego przyczyna będą ustalane przez kierownika zespołu ratownictwa medycznego, jeśli zgon nastąpił w trakcie akcji medycznej zespołu.

Wcześniejsza emerytura i własny konsultant.  Tego też chcą ratownicy

W projekcie ustawy nie ma postulowanego przez środowisko ratowników zapisu o powołaniu konsultanta krajowego w dz. ratownictwa medycznego.

- Potrzebujemy konsultanta krajowego w dz. ratownictwa medycznego wywodzącego się z naszej grupy zawodowej. To jest postulat, który na pewno będziemy podtrzymywać - twierdził Jarosław Madowicz, zaznaczając, że własnych konsultantów mają pielęgniarki, fizjoterapeuci.

Innym postulatem, który podczas konsultacji projektu ustawy pojawiał się wielokrotnie był ten dotyczący wcześniejszej emerytury dla ratowników medycznych. Nie został zapisany w projekcie.

Jak mówił nam Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych także kwestia zdobycia uprawnień do wcześniejszej emerytury, to temat do którego ratownicy będą powracać w rozmowach ze stroną rządową.

- Trzeba dotrzeć do pacjenta, taszcząc nierzadko ciężki sprzęt, wnieść pacjenta do karetki. Przy obecnych założeniach, gdy funkcjonują głównie zespoły dwuosobowe, to duże obciążenie fizyczne. Nieregularny tryb pracy, nieregularne posiłki przy licznych wyjazdach, brak snu w nocy też odbijają się z czasem na zdrowiu. Trudno oczekiwać, że każdy ratownik do 65. roku życia zachowa sprawność, jaka jest potrzebna do pracy w karetce - argumentował.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum