TVN24/Rynek Zdrowia | 26-11-2014 11:50

Terapia ambulatoryjna dla kobiety objętej "ustawą o bestiach"

Kielczanka Ewelina C., pierwsza kobieta w Polsce objęta tzw. ustawą o bestiach, ma poddawać się terapii w poradni zdrowia psychicznego w miejscu zamieszkania - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Kobieta przebywa obecnie na wolności i jest objęta dozorem policyjnym.

 


21 sierpnia Ewelina C. zakończyła 6-letnią karę więzienia za próbę zabójstwa niemowlęcia i opuściła zakład karny w Lublińcu. Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł, iż C. jest osobą stwarzającą zagrożenie, ale nie trafi do zamkniętego ośrodka. Kobietę zobowiązano do podjęcia leczenia w poradni zdrowia psychicznego i objęto ją policyjnym nadzorem. 

Sąd nie wskazał jednak, gdzie skazana za usiłowanie zabójstwa niemowlaka ma się leczyć. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie złożyła więc apelację. W ocenie prokuratury ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób stanowi, że taka placówka musi być wskazana i powiadomiona, że taka osoba będzie w niej poddana terapii.

We wtorek (25 listopada) katowicki Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku prokuratury i ustalił, że kobieta będzie się leczyć we właściwej poradni psychiatrycznej według rejonizacji medycznej, w obrębie miejsca stałego pobytu kobiety.

Kobieta pozostaje cały czas pod dozorem policji, sprawowanym przez Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. To on zweryfikuje, czy poddaje się ona leczeniu. Jeśli się okaże, że takie leczenie nie jest wykonywane, to komendant ma prawo składać wniosek do sądu, nawet o zaostrzenie tego środka, czyli o umieszczenie C. w zamkniętym ośrodku, na czas nieograniczony.

Więcej: www.tvn24.pl