Telefony w sprawie szczepień. MZ przekonuje: NFZ może przetwarzać dane osobowe bez zgody

Autor: oprac. IB • Źródło: MZ, RynekZdrowia15 lipca 2021 12:41

Dane osobowe osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, mogą być udostępniane NFZ z systemu teleinformatycznego, a celem jest informowanie o możliwości zaszczepienia. Oświadczenia o niewyrażeniu zgody zostaną pozostawione bez rozpoznania - podaje Ministerstwo Zdrowia

Telefony z NFZ w sprawie szczepień budzą kontrowersje. Co z ochroną danych osobowych? /Fot. Shutterstock
  • Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, mogą być udostępniane NFZ z systemu teleinformatycznego - informuje resort zdrowia
  • Celem jest informowanie tych osób o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19
  • Minister Zdrowia jako administrator danych osobowych gromadzonych w systemie rejestracji powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym systemie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w tym w zakresie dotyczącym wykonywania połączeń wychodzących do osób, które nie poddały się szczepieniu
  • Wszystkie oświadczenia o niewyrażeniu zgody  zostaną pozostawione bez rozpoznania - dodaje

Oświadczenia o niewyrażeniu zgody Narodowemu Funduszowi Zdrowia na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji telefonicznego zachęcania do zapisania na szczepienie przeciw COVID-19, zostaną pozostawione bez rozpoznania - podaje MZ w komunikacie.

Dane osobowe jeszcze niezaszczepionych mogą być udostępniane NFZ

Zgodnie z art. 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane NFZ z systemu teleinformatycznego (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tzw. P1).

Celem jest informowanie tych osób o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.

Administratorem danych osobowych gromadzonych w tym systemie jest Minister Zdrowia, a zostały one udostępnione w systemie na mocy przepisu ww. rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami RODO podmiot może przetwarzać (w tym udostępniać) dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania danych. Przetwarzanie tzw. danych zwykłych (imię, nazwisko, numer PESEL) może się odbywać jedynie po spełnieniu jednego z warunków określonych w art. 6 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych nie na podstawie zgody lecz na podstawie przepisu prawa

W przypadku podmiotów publicznych co do zasady podstawę prawną przetwarzania powinno stanowić wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO). Przepis ten odsyła do właściwych przepisów szczególnych regulujących zasady postępowania z danymi osobowymi. Wobec przepisu art. 7a rozporządzenia spełniona jest przesłanka legalności przetwarzania i związana jest z obowiązkiem prawnym ciążącym na Ministrze Zdrowia jako administratorze.

Ponadto Minister Zdrowia jako administrator danych osobowych gromadzonych (w tym imię, nazwisko i numer PESEL) w systemie rejestracji (Centralny elektroniczny system rejestracji na szczepienia ochronne przeciwko COVID-19), o którym mowa w art. 21e ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) powierzył przetwarzanie danych osobowych w tym systemie Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w tym w zakresie dotyczącym wykonywania połączeń wychodzących do osób, które nie poddały się szczepieniu.

W związku z powyższym należy uznać, że sformułowane oświadczenie nie wywołuje skutków prawnych. Przetwarzanie danych osobowych nie jest bowiem oparte na podstawie udzielonej zgody lecz na podstawie przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

W związku z powyższym wszystkie oświadczenia o w.w. treści zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum