×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej opublikowany. Uwzględniono liczne zmiany

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Ustaw, Rynek Zdrowia25 maja 2023 07:40

W Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej. Opublikowany dokument obejmuje liczne zmiany wprowadzone innymi ustawami.

Tekst jednolity ustawy o działalności leczniczej opublikowany. Uwzględniono liczne zmiany
Jest już jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej. Fot. Shutterstock
 • 24 maja w Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej
 • Wśród uwzględnionych zmian ujęto m.in. ustawę o wyrobach medycznych, ustawę o medycynie laboratoryjnej czy też ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
 • W ramach tekstu jednolitego ustawy nie uwzględniono niektórych przepisów dotyczących diagnostów laboratoryjnych

Jednolity tekst ustawy opublikowany

Jednolity tekst ustawy o działalności leczniczej obejmuje zmiany wprowadzone poprzez:

 • ustawę z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny,
 • ustawę z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych,
 • ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
 • ustawę z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej,
 • ustawę z dnia 16 listopada 2022 roku o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawę z dnia 1 grudnia 2022 roku o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 kwietnia 2023 roku.

Co ważne, dokument nie uwzględnił m.in. art. 152–156 i art. 166 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej, które stanowią:

 • Art. 152. Do postępowań dotyczących utworzenia, likwidacji, połączenia, przekształcenia oraz zmiany podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest uczelnia medyczna, o których mowa w art. 50a, art. 60, art. 66, art. 67a i art. 69 ustawy zmienianej w art. 149, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 149 pkt 5–11, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 149, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
 • Art. 153. Do czynności, o których mowa w art. 54 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 149, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 149 pkt 5–11, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 149, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 • Art. 154. Do udostępnienia, o którym w art. 89 ustawy zmienianej w art. 149, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie art. 149 pkt 5–11, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 149, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 • Art. 155. 1. Diagnosta laboratoryjny, który uzyskał prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje swoje uprawnienia.

2. Osoba, która na podstawie przepisów dotychczasowych była uprawniona do wykonywania określonych czynności diagnostyki laboratoryjnej, zachowuje te uprawnienia.

3. Kierownik laboratorium, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 10 ust. 1, zachowuje swoją funkcję.

 • Art. 156. 1. Diagnosta laboratoryjny, który rozpoczął specjalizację na podstawie przepisów dotychczasowych, kontynuuje ją na zasadach określonych w tych przepisach.

2. Diagnosta laboratoryjny, który rozpoczął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy szkolenie specjalizacyjne, o którym mowa w art. 30b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 165, na podstawie programów specjalizacji obowiązujących przed tym dniem, odbywa po tym dniu szkolenie specjalizacyjne na podstawie tych programów.

3. Diagnosta laboratoryjny, który rozpoczął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy realizację podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, o którym mowa w art. 30zf ustawy uchylanej w art. 165, kontynuuje je na podstawie przepisów dotychczasowych.

 • Art. 166. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 31 ust. 4, art. 68 ust. 2 pkt 5 i ust. 3, art. 76 pkt 23, art. 88 pkt 9 lit. c tiret drugie, art. 147 pkt 2 oraz art. 149 pkt 1–4 i 12–17, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 149 pkt 5–11 oraz art. 152–154, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Tekst jednolity do pobrania pod artykułem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum