Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 27-09-2019 10:00

TK: prawo do renty za brak świadczenia rehabilitacyjnego

Według Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, gdy ubezpieczony nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego może w to miejsce uzyskać rentę - informuje Rzeczpospolita.

Fot. Archiwum

Jak informuje Rzeczpospolita, taki wyrok zapadł w przypadku w sprawie ubezpieczonego, który spełniał warunki przyznania renty, ale starał się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Po dwóch latach postępowania sąd odmówił mu wypłaty tego świadczenia. Ubezpieczony uznał więc, że powinien dostać w to miejsce rentę. Trybunał przyznał mu rację.

Sygnatura akt: SK 31/16

Więcej: rp.pl