×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Szpitale pod szczególną ochroną w czasie pandemii. Jest propozycja zmian w ustawie

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia06 stycznia 2022 06:00

W projekcie ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych znalazło się wiele zmian. Jedną z nich jest szczególna ochrona szpitali przed wierzycielami i egzekucją należności. Mowa tu o całkowitym wstrzymaniu działań przymusowych skierowanych przeciwko podmiotowi leczniczemu.

Szpitale pod szczególną ochroną w czasie pandemii. Jest propozycja zmian w ustawie
Nowelizacja ustawy covidowej wprowadza ochronę szpitali przed wierzycielami. Fot. Shutterstock
  •  W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii z powodu COVID-19 i przez sześć miesięcy po ich odwołaniu projektowana ustawa wprowadza szczególną ochronę szpitali przed wierzycielami i egzekucją dłużniczą
  • Jak wyjaśniają projektodawcy nowelizacji ustawy, konieczność zapewnienia nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych wymaga niekiedy całkowitego wstrzymania działań przymusowych skierowanych przeciwko podmiotowi leczniczemu
  • Szczególna ochrona podmiotu leczniczego ma polegać na zawieszeniu z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych (zarówno sądowych jak i administracyjnych) skierowanych do majątku podmiotu leczniczego

Długi i wierzyciele nie mogą zablokować szpitali

Jak wyjaśniają w OSR projektu ustawy jej autorzy, brak lub nie zawsze efektywne narzędzia związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, a wprowadzane nowelizacje i zmiany mają poprawić efektywność ochrony zdrowia.

Jedną z projektowanych zmian jest ta w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą COVID-19”, mająca na celu szczególną ochronę placówek szpitalnych.

W art. 22 projektu ustawy proponowane jest dodanie przepisu, zgodnie z którym w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powoduCOVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu jest niezbędne zapewnienie szczególnej ochrony podmiotów leczniczych, które wykonują działalność leczniczą - świadczenia szpitalne, które są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, instytutami badawczym lub spółką świadczącą usługi medyczne (zgodnie z ustawą o działalności medycznej).

Ochrona szpitali przed wierzycielami

Jak w wyjaśniono w projekcie, konieczność zapewnienia nieprzerwanego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie zdecydowanie trudniejszym i bardziej wymagającym dla podmiotów leczniczych wymaga niekiedy całkowitego wstrzymania działań przymusowych skierowanych przeciwko podmiotowi leczniczemu.

Jak przyznają autorzy proponowanej zmiany, mimo że w określonej sytuacji nie jest to zgodne z interesem wierzyciela prowadzącego egzekucję, to jednak należy uznać, że interes indywidualnego wierzyciela musi ustąpić przed interesem społecznym.

Szczególna ochrona podmiotu leczniczego ma polegać przede wszystkim na tym, że: wszystkie postępowania egzekucyjne (zarówno sądowe jak i administracyjne) skierowane do majątku podmiotu leczniczego będą ulegały zawieszeniu z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy, co będzie obejmowało również postępowania egzekucyjne prowadzone w celu zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo na majątku podmiotu leczniczego.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego ma trwać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu—COVID-19, oraz w okresie 6 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto sąd egzekucyjny właściwy miejscowo dla podmiotu leczniczego do którego właściwości należą sprawy egzekucyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego może uchylić zajęcia dokonane w tych postępowaniach, jak również zajęcia dokonane w postępowaniach zabezpieczających, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia działalności leczniczej.

Są od wyjątki od zakazu egzekucji zadłużenia

Po wejściu w życie ustawy także skierowanie egzekucji do majątku podmiotu leczniczego będzie niedopuszczalne. Zakaz ten będzie obowiązywał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Podobnie po wejściu w życie ustawy niedopuszczalne będzie również wykonanie sądowego oraz administracyjnego orzeczenia o zabezpieczeniu roszczenia na majątku podmiotu leczniczego.

Zakaz ma obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 6. miesięcy po ich odwołaniu.

Jedynymi wyjątkami od zakazu egzekucji oraz zawieszenia postępowania egzekucyjnego z mocy prawa będą postępowania egzekucyjne dotyczące należności wierzycieli, którzy wykonują zawód medyczny i którym przysługują wierzytelności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, należności pracowniczych oraz należności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, w tym także należności z tytułu zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (szkodę niemajątkową na osobie).

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze