Szpital odmawia leków, poradnia leczy wlewami witaminowymi. Pacjenci złożyli 164 tys. skarg

Autor: MP • Źródło: RPP/Rynek Zdrowia16 września 2022 05:07

Brak zapewnienia przez szpital niezbędnych leków dla pacjentów, odmowa wydania dokumentacji medycznej czy leczenie wlewami witaminowymi - to niektóre z praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów stwierdzone przez Rzecznika Praw Pacjenta. 14 września RPP przedstawił sprawozdanie z działalności za 2021 rok na sejmowej Komisji Zdrowia.

Szpital odmawia leków, poradnia leczy wlewami witaminowymi. Pacjenci złożyli 164 tys. skarg
Szpital odmawia leków, poradnia leczy wlewami witaminowymi. Pacjenci złożyli 164 tys. skarg Fot. Shutterstock
 • 14 września na sejmowej Komisji Zdrowia Rzecznik Praw Pacjenta przedstawił sprawozdanie z działalności za 2021 rok
 • - To był trudny rok, drugi rok pandemii, w związku z tym odnotowaliśmy największą liczbę sygnałów w dotychczasowej 13-letniej działalności Rzecznika Praw Pacjenta - podsumowywał Bartłomiej Chmielowiec
 • Wśród stwierdzonych praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów wskazano m.in. brak zapewnienia przez szpital leków dla pacjentów czy zawyżone opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Ponadto RPP interweniowała w sprawach, gdy placówki leczyły pacjentów wlewami witaminowymi w schorzeniach, w których brak jest udowodnionej skuteczności takiego postępowania

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował skargi na szpitale, poradnie i przychodnie

Brak zapewnienia pacjentowi podczas hospitalizacji niezbędnych leków - tych przyjmowanych przez pacjenta poza szpitalem, np. w związku z chorobą przewlekłą i zobowiązywanie pacjenta lub jego rodziny do zakupu tych leków z własnych pieniędzy - to jeden z przykładów praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów wymienionych w sprawozdaniu Rzecznika Praw Pacjentów z działalności w 2021 roku. Raport w tej sprawie Bartłomiej Chmielowiec przedstawił na sejmowej Komisji Zdrowia 14 czerwca. 

W sprawozdaniu wyliczono, iż w 2021 roku rzecznik wszczął 181 postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów (to o 43 więcej niż rok wcześniej). Wydał 199 decyzji (o 63 więcej), a w 121 przypadkach uznał praktyki za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.

Jako przykłady stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa
pacjentów RPP wskazuje:

 • wyższych niż prawnie dopuszczalne opłat za udostępnienie
  dokumentacji medycznej,
 • ograniczenie pacjentom możliwości uzyskania dostępu do swojej dokumentacji medycznej,
 • oferowanie pacjentom leczenia niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną, np. wlewów witaminowych w schorzeniach, w których brak jest udowodnionej skuteczności takiego postępowania medycznego,

Jeśli chodzi o okres epidemii koronawirusa rzecznik za ww. praktykę uznawał w szczególności:

 • separowanie w szpitalach nowonarodzonych dzieci od ich matek zakażonych lub podejrzanych o zakażenie SARS-CoV2,
 • ograniczenia w realizacji tzw. porodów rodzinnych,
 • ograniczenia odwiedzin pacjentów w szpitalach,
 • brak możliwości kontaktu ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
 • brak informacji o standardzie teleporady.

Rekordowa liczba skarg do Rzecznika Praw Pacjenta w 2021 roku

Podczas Komisji Zdrowia RPP wyliczał, że ogólna liczba zgłoszonych skarg przez pacjentów w 2021 wyniosła 164 tys.

- To był trudny rok, drugi rok pandemii, w związku z tym odnotowaliśmy największą liczbę sygnałów w dotychczasowej 13-letniej działalności Rzecznika Praw Pacjenta - tłumaczył Bartłomiej Chmielowiec.

- Samych postępowań w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta wszczęliśmy 181. Przy czym wydaliśmy 199 decyzji o nałożeniu kary do wysokości 5 tys. zł - wyliczał.

- Za mojej kadencji łącznie wydaliśmy 630 decyzji dotyczących naruszenia zbiorowych praw pacjenta i tylko cztery z nich zostały uchylone przez sądy, w tym dwie z tych decyzji dotyczyły wysokości nałożonej kary - podsumowywał Rzecznik Praw Pacjenta w trakcie obrad komisji, która przyjęła sprawozdanie z jego działalności z 2021 rok.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum