Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus nie musi płacić ponad 198 tys. spółce Magellan

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 22 marca 2018 13:18

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie nie musi płacić na rzecz spółki Magellan prawie 198 tys. zł wraz z odsetkami. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo spółki w tej sprawie - poinformowała w czwartek (22 marca) w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie nie musi płacić ponad 198 tys. spółce Magellan. Fot. Andrzej Wawok/PTWP

Chodzi o przetarg na obsługę systemu informatycznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

W sprawie tej pomiędzy spółkami Medcore i Magellan została zawarta umowa konsorcjum w związku z ogłoszeniem przez szpital postępowania przetargowego na obsługę systemu informatycznego. Konsorcjum wygrało przetarg. Następnie spółka Medcore pisemnie poinformowała go, że jedynym zobowiązanym i uprawnionym podmiotem do dysponowania i zarządzania wierzytelnościami, jakie przysługują konsorcjum z tytułu umowy, jest Magellan.

Po wykonaniu zleconych usług spółka Medcore wystawiła faktury. Szpital nie uiścił jednak tych należności w terminie. W tej sytuacji Magellan wezwał szpital do zapłaty, a następnie wystąpił do sądu o wydanie nakazu zapłaty. Sąd Okręgowy w Łodzi 6 czerwca 2012 r. nakazał szpitalowi zapłacić spółce prawie 198 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami. Po zaskarżeniu przez szpital wydanego nakazu Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał go w mocy.

Pozwany szpital nie zgodził się z tym wyrokiem i odwołał się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Ten oddalił apelację. Na skutek skargi kasacyjnej sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten 2 czerwca 2016 roku uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie i nakazał mu ponowne rozpoznanie sprawy.

W uzasadnieniu swojego wyroku SN wskazał, że nie można aprobować sytuacji, w której firmy windykacyjne z problemów finansowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej uczyniły sobie źródło zarobku, polegające na skupowania wierzytelności przedsiębiorców wykonujących określone świadczenia na rzecz publicznych szpitali.

Ponownie zajmując się sprawą, Sąd Apelacyjny w Warszawie doszedł do przekonania, że zawarta pomiędzy Medcore a Magellan umowa konsorcjum finansowego miała jedynie na celu obejście przepisów ustawy o działalności leczniczej. Celem umowy podpisanej przez spółki było nabycie przez Magellan długów pozwanego szpitala. W efekcie nie było podstawy prawnej do roszczeń wysuwanych przez spółkę Magellan przeciwko szpitalowi, co doprowadziło do uchylenia zaskarżonego nakazu zapłaty i oddalenie powództwa.

To nie pierwsza sprawa dotycząca spółki Magellan i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. W innej Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił żądanie spółki zapłaty 123 tys. 633 zł od tego szpitala. W innych Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo spółki o zapłatę 107 tys. 530 zł.

Jak informuje PK, we wszystkich przypadkach podejrzenia nielegalnego handlu długami szpitali prokuratorzy mają obowiązek składania pozwów do sądów. "Ich celem ma być ustalenie nieważności czynności prawnej sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście ustawy i w konsekwencji wyeliminowanie z obrotu prawnego nieważnej umowy. Jeżeli postępowania sądowe w tym zakresie już się toczą, to prokuratorzy mają obowiązek zgłoszenia swojego udziału w nich" - podkreśliła PK.

Czytaj: Śledczy tropią przypadki nielegalnego handlu długami szpitali

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum