Świadczenie pielęgnacyjne nie dla małżonka

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 17 marca 2009 11:36

Niestety, mimo zmian dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych spowodowanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, nadal nie dostaniemy takiego świadczenia, opiekując się chorym mężem czy żoną. Nie przysługuje ono osobom pozostającym w związku małżeńskim - podaje Gazeta Prawna.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli rezygnuje z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem albo innym niepełnosprawnym członkiem rodziny. Takie brzmienie definicji, które daje prawo do pobierania świadczenia nie tylko rodzicom "na chore dziecko", ale również rodzinie zastępczej spokrewnionej czy siostrze niepełnosprawnej osoby, wprowadziły wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Prawo do tego świadczenia powinno więc przysługiwać żonie, jeżeli opiekuje się niepełnosprawnym małżonkiem. Jednak w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 139, poz. 992) został zachowany art. 17 ust. 5 pkt 2a, który wyklucza przyznanie tego świadczenia na osobę pozostającą w związku małżeńskim. Ponadto, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny ciąży na jednym z małżonków dopiero po separacji, rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa. Jest to więc przesłanka uniemożliwiająca przyznanie tego świadczenia zgodnie z jego nową definicją. Takie jest też stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Jest sprzeczność w przepisach, która sprawia, że musimy odmawiać prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na współmałżonka - mówi GP Dorota Stolarek, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

Będą natomiast zmiany w kryteriach przyznawania świadczeń. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zakłada zniesienie kryterium dochodowego, wynoszącego 583 zł, przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

- To dobrze, że to nie dochód będzie decydował o otrzymaniu tego świadczenia, ponieważ nawet, jeżeli drugi rodzic dobrze zarabia, to koszty utrzymania w tej rodzinie są wyższe - mówi Gazecie Prawnej Beata Bonk, kierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Zdaniem Elizy Dygas, kierownika działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku, kryterium dochodowe nie powinno być zupełnie zniesione, tylko podwyższone.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum