Świadczenie pielęgnacyjne bez kryterium dochodowego

Autor: Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia • • 21 stycznia 2010 09:01

Osoba, która rezygnuje z zatrudnienia, by sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, może liczyć na świadczenie pielęgnacyjne, wypłacane przez gminę.

Od tego roku znika kryterium dochodowe. Wniosek może złożyć każdy, kto chce zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymają jednak osoby, które pobierają inne świadczenia, m.in. emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne. Nie przysługuje ono także wtedy, gdy niepełnosprawny pozostaje w związku małżeńskim. Zasadniczo świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zainteresowany złożył wniosek. Należy go złożyć w swojej gminie (ośrodku pomocy społecznej, wydziale urzędu gminy lub miasta albo innej jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych).

Ciągle obowiązują stare druki. Ponieważ nie ma już kryterium dochodowego, wnioskujący nie wypełnia części zawierającej informacje niezbędne jedynie do ustalenia dochodów rodziny.

Gmina nie będzie też żądać dokumentów potwierdzających ich wysokość. Ale może poprosić o inne dowody, które potwierdzą prawo do świadczenia. Jednym z nich jest orzeczenie o niepełnosprawności.

Więcej na: http://www.rp.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum