Świadczenia z psychoterapii uzależnień. Jest ważna zmiana w projekcie

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia17 listopada 2021 12:15

Posłowie sejmowej komisji zdrowia przyjęli poprawki, które umożliwiają wykonywanie świadczeń w zakresie psychoterapii również osobom znajdującym się w procesie certyfikacji.

Posłowie przyjęli poprawki, które dają gwarancję osobom w procesie certyfikacji do dalszego udzielania świadczeń (fot. LJ)
 • Posłowie przyjęli poprawki, które jednoznacznie określają, że psychoterapię uzależnień mogą też świadczyć osoby znajdujące się w procesie certyfikacji
 • Dwie poprawki w tym zakresie zgłosił Klub Koalicji Obywatelskiej, dwie PiS
 • Przy obecnych zapisach z procesu leczenia uzależnień od alkoholu będzie wykluczonych od 1200 do 1500 specjalistów, którzy się dotychczas tym zajmowali - uzasadniał poseł Rajmund Miller (KO)

15 poprawek do projektu ustawy

W czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw w Sejmie 16 listopada zgłoszono 15 poprawek.

17 listopada rozpatrzyli je posłowie sejmowej komisji zdrowia.

Cztery poprawki dotyczyły obszaru, który wzbudził spore kontrowersje i dyskusję już w czasie poprzedniego posiedzenia sejmowej komisji.

Chodziło o przepisy, które wskazywały, kto może udzielać świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień.

Rządowy projekt przewidywał, że będą je mogły świadczyć osoby, które posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

W trakcie dyskusji pojawiło się pytanie: a co z osobami, które są w trakcie specjalizacji? „Przyjęcie nowelizacji w zaproponowanym kształcie oznaczałoby „wycięcie” z możliwości udzielania świadczeń finansowanych przez NFZ kilku tysięcy osób, które dopiero są w procesie uzyskiwania certyfikatu” – przekonywała część posłów i przedstawiciele strony społecznej.

Nędzne uposażenia psychoterapeutów uzależnień. Przepis dodatkowo wytnie połowę z udzielania świadczeń?

Dwie poprawki w tym zakresie zgłosił Klub Koalicji Obywatelskiej, dwie PiS.

Będzie zmiana przepisu

- Poprawki dotyczyły zgłaszanego przez nas problemu, który powodował, że przy tych zapisach z procesu leczenia uzależnień od alkoholu będzie wykluczonych od 1200 do 1500 specjalistów, którzy się dotychczas tym zajmowali, co będzie stanowiło duże zagrożenie dla procesu psychoterapii - uzasadniał poseł Rajmund Miller (KO).

Przewodniczący komisji, Tomasz Latos wyjaśniał podczas dzisiejszego posiedzenia: - Poprawki 11 i 12 są zgłoszone przez PiS i dotyczą tej samej sprawy, podnoszonej przez KO. Była dyskusja na ten temat. Wydawało się, że warto jest zastanowić się nad doprecyzowaniem tych przepisów tak, aby pewna grupa terapeutów nie była wykluczona.

- Z jednej strony były zgłoszone poprawki przez KO, stanowisko rządu było wtedy negatywne. Natomiast po wniosku mniejszości, który został złożony podczas rozpatrywania tej ustawy, w drugim czytaniu zostały zgłoszone w tej sprawie poprawki regulujące to zagadnienie przez dwa kluby: KO i PiS. One się różnią co do zapisów - poprawki KO są nieco dalej idące, więc będą głosowane oddzielnie.

Ostatecznie posłowie odrzucili wnioski posłów opozycji i przyjęli poprawki PiS.

- Cieszymy się, że wchodzi poprawka 11 i 12, której autorem jest PiS, ponieważ ona również spełnia nasze oczekiwania, o których dyskutowaliśmy - podsumował Rajmund Miller.

Obecny przepis, przyjęty przez posłów, brzmi:

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) wprowadza się następujące zmiany:

art. 26, ust. 2 pkt 2: Rehabilitację osoby uzależnionej może prowadzić osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień
lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

art. 26, ust. 3
W rehabilitacji osoby uzależnionej mogą uczestniczyć osoby:

 1. posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień, lub
 2. ubiegające się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień albo certyfikatu instruktora terapii uzależnień, posiadające status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień albo instruktora terapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez Centrum – pod nadzorem osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

art. 26, ust. 3 pkt 3a:
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

 • datę wydania zaświadczenia;
 • oznaczenie Centrum;
 • imię i nazwisko osoby, której zaświadczenie dotyczy;
 • numer PESEL osoby, której zaświadczenie dotyczy, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię, numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • informację o uczestnictwie osoby, której zaświadczenie dotyczy w programie szkoleniowym w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień albo instruktora terapii uzależnień;
 • podpis Dyrektora Centrum albo osoby przez niego upoważni.

"Upolityczniona" Rada zostaje

Pozostałe poprawki zostały odrzucone.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w miejsce Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powołana zostanie Rada do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. W skład rady będą wchodzili przedstawiciele organów i podmiotów, które są obecnie reprezentowane w Radzie do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, czyli przedstawiciele poszczególnych resortów.

- W miejsce przedstawicieli resortów, które mają najmniej wspólnego z polityką dotyczącą problemów uzależnień, proponuje się wprowadzenie przedstawiciela ministra właściwego do spraw edukacji i nauki, specjalistów w dziedzinie uzależnień, samorządu terytorialnego i przedstawiciela rzecznika praw obywatelskich – uzasadniał w trakcie drugiego czytania w Sejmie poseł Miller.

- Nawet w tej ustawie ta centralizacja zarządzania, to, że wszystko jest w rękach ministra zdrowia, jest wręcz niesmaczna. I z uporem nie pozwalacie, żeby do tej krajowej rady tworzonej przez premiera dokooptować kogoś innego, np. rzecznika praw obywatelskich czy rzecznika praw pacjenta - dodał poseł Zdzisław Wolski (Lewica).

Jednak posłowie odrzucili wnioski opozycyjne w tym zakresie.

Były również propozycje, żeby instruktorom terapii uzależnień z automatu nadać dyplom specjalisty terapii uzależnień, który jest realizowany na zasadzie specjalizacji będących w ochronie zdrowia. Ten wniosek również nie przeszedł.

28 października w Sejmie projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum