Strajk w CZD: rezydent nie może zastąpić pielęgniarki

Autor: ozzl.org.pl/Rynek Zdrowia • • 26 maja 2016 20:55

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował opinię prawną nt. możliwości oddelegowania lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentury, do pełnienia funkcji pielęgniarskich. Opinia została sporządzona w związku ze strajkiem pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka.

Strajk w CZD: rezydent nie może zastąpić pielęgniarki. Fot. Archiwum

Dyrekcja szpitala ma zamiar oddelegować lekarzy specjalizujących się w ramach rezydentury, do pełnienia funkcji pielęgniarskich na zmianach 12-godzinnych, na różnych oddziałach w ramach całego szpitala. Powstała wątpliwość, czy dyrekcja ma prawo wydać powyższe polecenia - wyjaśnia OZZL.

W odpowiedzi na pytanie prawne wskazano, że lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach rezydentury. Z powyższego przepisu należy wywnioskować, że szkolenie specjalizacyjne lekarza w ramach rezydentury, powinno odbywać się na podstawie zawartej uprzednio ze szpitalem umowy o pracę. Powyższa okoliczność rodzi, co do zasady, doniosłe konsekwencje prawne zarówno dla lekarza rezydenta, jak i dyrekcji szpitala, bowiem zawierając tego typu umowę, strony kształtują stosunek pracy, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy.

Kodeks pracy przewiduje możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Jednakże powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika - czytamy w odpowiedzi na pytanie prawne.

Jeżeli lekarz rezydent nie posiada umiejętności wymaganych przy pełnieniu zadań pielęgniarskich i dokonywanie określonych czynności narażałoby pacjentów na zagrożenie zdrowia, to lekarz rezydent powinien odmówić pracodawcy wykonania takiego polecenia. Brak jest podstaw prawnych, na mocy których możliwe byłoby zmuszenie lekarzy rezydentów do pracy w charakterze pielęgniarskim. Oddelegowanie naraziłoby pacjentów na świadczenie opieki zdrowotnej przez niewykwalifikowanych pracowników, a samych lekarzy na poniesienie odpowiedzialności spowodowanej ewentualnymi błędami medycznymi.

Czytaj: www.ozzl.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum