Stopniowe zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 stycznia 2011 11:25

Nowelizacja ustawy, która wchodzi w życie 1 stycznia przewiduje zmniejszenie od lipca dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Stopniowe zmiany w dofinansowaniu zatrudnienia niepełnosprawnych
W trakcie prac sejmowych przeciw nowelizacji protestowali niektórzy pracodawcy niepełnosprawnych, przeciwni ograniczeniom dopłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Według nich ustawa doprowadzi do zwolnień osób niepełnosprawnych, gdyż zdecydowana większość zatrudnionych, na których pobierają dofinansowanie, to osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności; dopłaty dla tej grupy będą mniejsze.

Z kolei związkowcy krytycznie odnosili się do wydłużenia dnia pracy niepełnosprawnych z siedmiu do ośmiu godzin. Zgodnie z ustawą skrócony czas pracy będzie przysługiwał tylko osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Pracodawcy i związkowcy apelowali do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy. Obecnie NSZZ „Solidarność” przygotowuje wniosek o zbadanie przepisów ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

– W najbliższych miesiącach najbardziej dotkliwym przepisem jest ten, przewidujący utratę dofinansowania dla emerytów z orzeczeniem o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – mówi Magdalena Janczewska, ekspert organizacji Pracodawcy RP.

Przepisy te zaczną obowiązywać po trzymiesięcznym okresie przejściowym, czyli od kwietnia.

Nowelizacja przewiduje, że docelowo dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnych w znacznym stopniu ma docelowo wynosić 180 proc. najniższego wynagrodzenia, do zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym – 100 proc., a w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności – 40 proc.

Przepisy te zaczną wchodzić – stopniowo – od lipca 2011. Obecnie pracodawca otrzymuje dopłatę w wysokości odpowiednio: 160 proc., 140 proc. i 60 proc. najniższego wynagrodzenia. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 40 proc. w odniesieniu do osób chorych psychicznie, o zaburzonym rozwoju czy chorych na epilepsję. Ustawa zalicza chorych na epilepsję do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Rząd argumentował, że nowelizacja jest koniecznością, gdyż w ostatnich dwóch latach przybyło 68 tys. zatrudnionych niepełnosprawnych i w związku z tym wydatki na dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych są większe, a wpływy do PFRON – mniejsze. Pracodawcy odprowadzają bowiem do PFRON składkę, jeżeli wśród ich pracowników 6 proc. nie stanowią osoby niepełnosprawne. Dotyczy to pracodawców, zatrudniających co najmniej 25 osób.

Zgodnie z nowelizacją zaostrzone zostaną także wymogi dla zakładów pracy chronionej. Status taki będą mogły otrzymać te zakłady, w których niepełnosprawni stanowią co najmniej 50 proc. wszystkich zatrudnionych pracowników (w tym 20 proc. niepełnosprawni w stopniu znacznym). Obecnie jest to 40 proc. niepełnosprawnych, w tym 10 proc. w stopniu znacznym.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum