Stanowisko ws. homeopatii: spór formalnie zakończony na korzyść NRL

Autor: GUBAŁA Katarzyna • Źródło: NIL/Rynek Zdrowia   • 18 sierpnia 2017 18:35

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie antymonopolowe ws. podejrzenia zawarcia na krajowym rynku świadczeń zdrowotnych przez NIL porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych.

Stanowisko ws. homeopatii: spór formalnie zakończony na korzyść NRL
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak informuje Naczelna Izba Lekarska, decyzją z 3 sierpnia 2017 r. Prezes UOKiK umorzył postępowanie antymonopolowe w sprawie podejrzenia zawarcia na krajowym rynku świadczeń zdrowotnych przez Naczelną Izbę Lekarską ''porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza polegającego na ograniczeniu dostępu do tych rynków przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż ww. produktów wskutek ograniczania lekarzom i lekarzom dentystom możliwości ordynowania tych produktów w skutek przyjęcia przez Naczelną Radę Lekarską stanowiska, że stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej".

Izba przypomina, że w sprawie tej Prezes UOKiK uznał w lipcu 2010 r., że NIL naruszyła przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wydając ww. stanowisko w sprawie stosowania homeopatii i w konsekwencji nałożył na NIL karę pieniężną w wysokości blisko 50 tys. zł.

Naczelna Rada Lekarska odwołała się od decyzji Prezesa UOKiK do sądu i w dwóch instancjach uzyskała korzystne wyroki. Wyrokiem z 30 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa UOKiK, a wyrokiem z 1 kwietnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa UOKiK od tego wyroku.

Wydana w sierpniu 2017 r. decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego – postępowania antymonopolowego jest konsekwencją jednoznacznych rozstrzygnięć sądów powszechnych które uznały, że Naczelna Rada Lekarska wydając stanowisko w sprawie stosowania homeopatii nie naruszyła przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Decyzja ta w sposób formalny kończy postępowanie antymonopolowe w tej sprawie - podaje NIL.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum