NIL/Rynek Zdrowia | 06-09-2019 18:41

Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej

W piątek (6 września) na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowane zostały kolejne stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Opublikowane zostały kolejne stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Fot. Archiwum

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt rozporządzenia.

W sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie ws. systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgłasza uwag do projektu.

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia pozytywnie ocenia podniesienie wysokości wynagrodzenia przewidzianego w przedłożonym projekcie. Wskazuje jednocześnie, że postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy stażystów, którego domaga się samorząd lekarski, powinien odpowiadać przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw.

W sprawie projektu zarządzenia prezesa NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - onkologiczne świadczenia kompleksowe, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaznacza, że lista procedur medycznych wykonywanych w ramach modułu diagnostyka nowotworu piersi powinna obejmować najnowsze metody diagnostyczne, jak np. mammografia z tomosyntezą, która nie wymaga podawania pacjentce kontrastu.

Więcej: nil.org.pl