NIL/ Rynek Zdrowia | 19-12-2014 17:44

Stanowiska Prezydium NRL ws. projektowanych zmian w prawie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło 19 grudnia cztery stanowiska, dotyczące m.in. projektu rozporządzenia ministra zdrowia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Fot. NIL

Prezydium zajęło także stanowisko w sprawie poselskiego projektu zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne i projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W opinii Prezydium, projekt ustawy Pf jest procedowany drogą, która nie zapewnia prawidłowego procesu legislacyjnego. W opinii Prezydium to minister zdrowia i rząd, a nie grupy posłów, są odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnej dostępności do leków wszystkim chorym.

"Przy okazji projektowanej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, Prezydium przypomina wielokrotnie zgłaszaną przez samorząd lekarski konieczność zmiany przepisów gwarantujących produktom homeopatycznym tzw. uproszczoną procedurę dopuszczania ich do obrotu (szczególnie w zakresie braku obowiązku podmiotu odpowiedzialności dostarczenia dowodów skuteczności i bezpieczeństwa), która jest w oczywistej sprzeczności z zasadami racjonalnej farmakologii i w konsekwencji mogą one zagrażać bezpieczeństwu pacjentów i jakości opieki zdrowotnej" - dodaje NIL.

Więcej: http://www.nil.org.pl