NIL/Rynek Zdrowia | 11-12-2020 14:30

Stanowiska Prezdium NRL

W piątek (11 grudnia) na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowane zostały stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte w czwartek (10 grudnia).

Prezydium NRL podjęło kolejne stanowiska dot. projektów ustaw i rozporządzeń Fot. Archiwum

Stanowiska prezydium NRL dotyczą: poparcia apelu i listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej: nil.org.pl