×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Sprzeciw lekarzy: "nie" dla zaostrzania kar za nieumyślne spowodowanie śmierci

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia25 marca 2022 10:40

Naczelna Rada Lekarska podjęła ważne stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Jak zaznacza Prezydium NRL, samorząd lekarski "sprzeciwia się zaostrzeniu odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci".

Sprzeciw lekarzy: "nie" dla zaostrzania kar za nieumyślne spowodowanie śmierci
NRL sprzeciwia się zaostrzeniu kar dla lekarzy i lekarzy dentystów. Fot. Shutterstock
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo sprzeciwia się projektowi ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
  • Jak zaznaczają lekarze, projekt ustawy stanowi kolejną próbę zaostrzenia sankcji karnej za popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 155 KK (nieumyślne spowodowanie śmierci)
  • - Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że karą za błąd medyczny popełniony przez lekarza nieumyślnie co do zasady nie powinno być pozbawienie wolności – podkreślono w stanowisku
  • Prezydium dodaje także, że tego typu działania spowodują jedynie rezygnację lekarzy z kształcenia w specjalizacjach, w których pojawia się ryzyko niepowodzenia i powikłań

Stanowcza opinia Prezydium NRL

 24 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało oficjalne stanowisko,  dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodek karny oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy już na wstępie komunikatu, ów projekt stanowi kolejną próbę zaostrzenia sankcji karnej za popełnienie przestępstwa wymienionego w art. 155 KK.

- Projekt ustawy przewiduje zmianę zagrożenia karą wynoszącego obecnie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności na zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Podwyższeniu uleganie więc zarówno dolna, jak i górna granica kary – podkreślono w stanowisku.

NRL podkreśla także, jakie zmiany zostaną wprowadzone we wspomnianej już nowelizacji art. 155 kodeksu karnego:

  • znacznie bardziej prawdopodobne stanie się orzekanie przez sąd w stosunku do lekarzy bezwzględnej kary pozbawienia wolności bez zawieszenia jej wykonania,
  • ograniczone będzie zastosowanie przez sąd art. 37a kodeku karnego, ponieważ przepis ten pozwala sądowi orzec karę ograniczenia wolności lub grzywny zamiast kary pozbawienia wolności jedynie w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności jeśli wymierzona kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku,
  • nie będzie możliwości warunkowego umorzenia postępowania karnego, zgodnie bowiem z art. 66 § 2 kodeksu karnego warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (nowelizacja art. 155 kodeksu karnego przewiduje zwiększenie zagrożenia karą do 8 lat).

Sprzeciw ze strony samorządu lekarskiego

Jak wyjaśnia NRL, samorząd lekarski sprzeciwia się wszelkim zmianom prawa zaostrzającym odpowiedzialność karną lekarzy i lekarzy dentystów za nieumyślne czyny, które mogą skutkować uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia czy też śmiercią pacjenta.

- Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że karą za błąd medyczny popełniony przez lekarza nieumyślnie co do zasady nie powinna być kara pozbawienia wolności. Nie do przyjęcia jest tego rodzaju surowa sankcja w stosunku do lekarza, który swój czyn popełnił często na skutek nadmiernego obciążenia pracą, dużej liczby pacjentów, złej organizacji opieki zdrowotnej, braków kadrowych w placówkach ochrony zdrowia czy wreszcie konieczności sprawowania nadzoru nad pracą lekarzy posiadających dyplomy uzyskane poza obszarem Unii Europejskiej– czytamy.

NRL wyjaśnia w stanowisku, że ciągła presja związana z zaostrzeniem kary przewidzianej w art. 155 może skutkować tym, że lekarze będą rezygnować z kształcenia w specjalizacjach niosących ze sobą ryzyko niepowodzenia i powikłań. Może to oznaczać także – na co wskazuje NRL – odstępowaniem od podejmowania skuteczniejszych, lecz ryzykownych metod leczenia, na rzecz tych, które wiążą się z mniejszym ryzykiem niepowodzenia.

Wnioski samorządu lekarskiego ws. projektu ustawy

Zdaniem samorządu, zamiast straszyć surową odpowiedzialnością karną, należy podjąć wysiłki i działania, które mogłyby utrzymać gotowość personelu lekarskiego do pracy w obszarach występowania największego ryzyka niepowodzeń leczniczych. Dotyczy to również zabiegowych oddziałów szpitalnych.

- W ocenie samorządu lekarskiego istnieje potrzeba zaznaczenia w regulacjach karnoprawnych odrębności czynów popełnianych przez osoby wykonujące zawód medycznych na tle innych sprawców pospolitych przestępstw. Jest przecież sprawą oczywistą, że zupełnie inaczej należy oceniać działanie sprawcy takich czynów jak pobicie skutkujące ciężkim kalectwem lub śmiercią, użycie broni palnej czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, a inaczej nieumyślny błąd popełniony przez lekarza działającego w dobrej wierze, w czasie niesienia pomocy medycznej swoim pacjentom – podsumowała NRL.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze