Sprawozdanie o wynikach kontroli zewnętrznych w I półroczu 2020 roku w NFZ

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 20 sierpnia 2020 21:57

Centrala NFZ opublikowała w czwartek (20 sierpnia) Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2020 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Sprawozdanie o wynikach kontroli zewnętrznych w I półroczu 2020 roku w NFZ
Fot. archiwum

W jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w okresie sprawozdawczym łącznie 14 kontroli, tj.:
• 9 kontroli rozpoczętych w 2019 r. i zakończonych w I półroczu 2020 r.,
• 5 kontroli rozpoczętych i zakończonych w I półroczu 2020 r. lub pozostających w toku.

W I półroczu 2020 r. jednostki organizacyjne Funduszu kontrolowane były przez pięć instytucji kontroli zewnętrznej.

Ministerstwo Zdrowia, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, przeprowadziło kontrolę planową realizacji przez Centralę Funduszu projektu pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

NIK rozpoczęła kontrolę pt. „Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 r.”, która pozostaje w toku.

Instytucje kontroli zewnętrznej prowadziły w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie sprawozdawczym łącznie 12 kontroli.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum