Spór między resortami: płatne zaświadczenia o stanie zdrowia

Autor: Gazeta Prawna/Rynek Zdrowia • • 27 sierpnia 2009 09:11

Lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 roku wystawili 1,17 mln orzeczeń o niezdolności do pracy. Za wszystkie zapłacili starający się o rentę. Urzędnicy wskazują na nieprecyzyjne zapisy prawne. Sprawę wyjaśnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spór między resortami: płatne zaświadczenia o stanie zdrowia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chorzy muszą od lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego otrzymać zaświadczenie. Jednak brak jednoznacznej interpretacji przepisów dotyczących możliwości pobierania przez tych lekarzy opłat powoduje, że często pacjenci są obciążani kosztami.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do więc do minister zdrowia, ale także do minister pracy i polityki społecznej o wyjaśnienie spornej kwestii. Stanowiska dwóch resortów są całkowicie odmienne - informuje Gazeta Prawna.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia pacjent nie ponosi kosztów badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych i ustaleniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych. Ma to wynikać z art. 16 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 167, poz. 1024 z późn. zm.). Świadczenia te przysługują osobie ubezpieczonej bezpłatnie, jeżeli ich wykonanie zostało zlecone np. przez ZUS. W takiej sytuacji ich koszty pokrywa ten podmiot na wniosek, którego muszą one być wykonane.

W związku z tym, jak podkreśla resort zdrowia, w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do obciążania osób ubezpieczonych kosztami wystawienia zaświadczenia o stanie zdrowia wydawanego przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba, która musi otrzymać takie orzeczenie.

Stanowiska tego nie podziela jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nie zgadza się ono ze stwierdzeniem przedstawicieli resortu zdrowia, że z art. 16 ust. 4 tzw. ustawy zdrowotnej wynika obowiązek ponoszenia przez ZUS kosztów badania czy wydania orzeczenia lub zaświadczenia związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych albo ustaleniem uprawnień do ubezpieczeń społecznych.

Wątpliwości nie budzi kwestia dotycząca tego, za jakie orzeczenia pacjent musi na pewno zapłacić z własnej kieszeni. Są to wszystkie zaświadczenia lekarskie wydawane na jego wyraźne życzenie, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem uczniów i studentów w zajęciach sportowych oraz w zorganizowanym wypoczynku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze