PAP/Rynek Zdrowia | 11-06-2015 19:09

Specjaliści: potrzebujemy ustawy dot. biobanków

Dzięki biobankom może się dokonać skokowy postęp w naukach medycznych. Ich rozwój utrudnia jednak brak odpowiednich uregulowań prawnych - mówili uczestnicy poświęconego biobankom czwartkowego seminarium w Warszawie.

Seminarium "Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych w biomedycynie - biobankowanie ludzkiego materiału biologicznego" zorganizowane zostało przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Kwestie statusu prawnego biobanków mogą być szczególnie istotne dla pozyskania przez nie unijnego finansowania w ramach programu Horyzont 2020.

- Banki danych pojawiły się w latach 60. XX wieku. Z czasem powstały pierwsze biobanki populacyjne gromadzące próbki tkanek osób zdrowych i chorych. Dzięki nim badania medyczne można prowadzić znacznie szybciej, sprawniej i mniejszym kosztem. W roku 2009 magazyn Time uznał biobanki za jedną z 10 idei, które mogą zmienić świat - mówił Jakub Pawlikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

- Dzięki przystąpieniu do europejskiej sieci Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych (BBMRI-ERIC) możliwości polskiej nauki mogłyby się znacznie zwiększyć - ocenił dr n. med. Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego. Jak podkreślił, Estonia - kraj znacznie mniejszy od Polski - publikuje w prestiżowych czasopismach wiele poważnych prac dzięki temu, że od lat ma własny biobank. Tymczasem w przypadku Polski nie wiadomo nawet, ile jest krajowych biobanków.

- Ani nadmiernie szczegółowe uregulowania, ani ich całkowity brak nie są dobrym rozwiązaniem - zauważył dr hab. Marek Czarkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaproponował, by pacjent wyrażał tylko zgodę na pobranie materiału i zdeponowanie go w biobanku, natomiast zgodę na wykorzystanie takiego depozytu do konkretnych badań każdorazowo wydawałaby Komisja Bioetyczna a jej kompetencje wystarczyłoby rozszerzyć odpowiednim rozporządzeniem. Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłaby odpowiednia ustawa.

Dr Jakub Pawlikowski przypomniał, że o konieczności opracowania odpowiedniej ustawy dotyczącej biobanków mówi się co najmniej od siedmiu lat. Co więcej, w roku 2013 naukowcy wspólnie z prawnikami opracowali projekt ustawy dotyczącej biobanków i zasad prowadzenia badań naukowych, który utknął gdzieś w ministerstwach.

- Co jeszcze możemy zrobić? Czas na ruch ze strony władz - wskazał Pawlikowski.