Specjaliści: nowe zawody medyczne wymagają nowych uregulowań prawnych

Autor: Marzena Sygut/Rynek Zdrowia • • 17 stycznia 2019 15:19

W związku z rozwojem medycyny i gwałtownym postępem technologicznym i informatycznym pojawiła się konieczność wyodrębnienia nowych zawodów medycznych w obszarze zdrowia. Aby jednak zawody te mogły funkcjonować, konieczne jest określenie ich kompetencji i ram prawnych - wyjaśniał prof. Ryszard Maciejewski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Specjaliści: nowe zawody medyczne wymagają nowych uregulowań prawnych
Fot. archiwum

Eksperci o potrzebie regulacji prawnych w obszarze zdrowia dyskutowali w trakcie sesji "Nowe zawody medyczne - ich rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia", która miała miejsce w dniu 17 stycznia w Lublinie podczas konferencji "Kadry w ochronie zdrowia - wyzwania i rozwój" w ramach kolejnej debaty z cyklu "Wspólnie dla zdrowia".

Obecna na konferencji prof. nauk prawnych Dorota Karkowska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśliła, że Ministerstwo Zdrowia musi wziąć pod uwagę fakt, że przyjęcia prawa pracy tylko dla jednej grupy zawodowej, jaką są lekarze, mija się z celem. W jej ocenie konieczna jest reforma systemu zatrudnieniowego dla wszystkich zawodów związanych z zawodami medycznymi.

- Różnorodność form zatrudnienia, jaka jest w tym systemie, wymaga przekształceń. Dlatego niezbędne jest, aby wszystkie grupy zawodowe wspólnie opracowały regulacje pozakodeksowe dla wszystkich zawodów medycznych i okołomedycznych. To jest ważny postulat skierowany do Ministerstwa Zdrowia - zaznaczyła prof. Karkowska.

Jednocześnie wyjaśniła, że konieczne jest obecnie od strony prawnej uporządkowanie terminologii i definicji dotyczących tego, czym są zawody medyczne, i jakie zawody powinny być do tej grupy przyporządkowane.

- Ta kwestia uporządkowania prawnego jest szczególnie ważna zwłaszcza teraz, kiedy do zawodów medycznych wchodzą nowe profesje. Mam tu na myśli chociażby sekretarki medyczne czy opiekuna medycznego. Musimy pamiętać, że prawo europejskie podaje trzy grupy zawodów działających w obszarze medycyny, są to zawody medyczne w tym główne, jak np. lekarz i wspierające, np. pielęgniarka, zawody na rzecz zdrowia oraz ostatnie grupa - szeroko rozumiane zawody ochrony zdrowia. Tu, w tej trzeciej grupie w mojej ocenie jest miejsce dla sekretarki medycznej - zaznaczyła. prof. Karkowska.

Z kolei prof. Maciejewski zwrócił uwagę na zawody medyczne, które już są, ale których kształcenie zostało na pewnym etapie bądź wygaszone bądź też nie było dostosowywane do obecnych wymogów społecznych.

Jak zaznaczył takim zawodem jest chociażby technik elektroradiologii, bez którego pracy nie jest w stanie funkcjonować żadna jednostka opieki zamkniętej.

- Postulaty środowiska wskazują na potrzebę uregulowania prawnego i poprawę statusu tych osób. Grupie tej chodzi o uzyskanie tytułu magistra w trakcie pięcioletniego kształcenia. Powinno się jednak rozważyć, czy nie wystarczy kształcenie na etapie licencjatu. Tutaj musimy tylko przejść od ogółu do szczegółów - wyjaśnił prof. Maciejewski.

Dodał, że podobny problem dotyczy techników farmaceutycznych, którzy kiedyś byli kształceni na poziomie szkoły średniej. Szkoły te zostały zamknięte.

- Obecnie resort zdrowia postanowił reaktywować ten etap edukacji i opracował rozporządzenie, które uruchamia ponownie to kształcenie. Niestety zrobił to bez konsultacji ze środowiskiem, co jest dużym błędem. Dlatego też uważam, że obecnie należałoby wrócić do tematu i dobrze zredagować podstawę programową dla tego kształcenia. Nabór do tych szkół należałoby rozpocząć najwcześniej w roku 2020 - podsumował prof. Maciejewski.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum