Sensor Cliniq złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez NFZ

Autor: RR/Rynek Zdrowia • • 12 grudnia 2013 20:29

Warszawski szpital Sensor Cliniq złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dyrektorów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Sensor Cliniq złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez NFZ

Złożone 11 grudnia zawiadomienie dotyczy art. 231 k.k., mówiącego o niedopełnieniu obowiązku w zakresie sprawowania funkcji, co - zdaniem autorów zawiadomienia - przejawiało się w wybiórczym i pozbawionym podstaw prawnych i faktycznych traktowaniu Sensor Cliniq i w konsekwencji doprowadziło do bezpodstawnego zerwania umowy w zakresie okulistyka - hospitalizacja planowana. W zawiadomieniu podkreśla się, że dyrektorzy Mazowieckiego OW NFZ działali także na szkodę pacjentów, oczekujących na planowanie zabiegi.

Umowa z Sensor Cliniq została rozwiązana przez Mazowiecki OW NFZ 20 września br. Jako powód dyrektor oddziału Funduszu podał pobieranie od pacjentów opłat za świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu.

Pełnomocnik Sensor Cliniq, adw. prof. Piotr Kruszyński, w uzasadnieniu zawiadomienia zwraca uwagę, że decyzja o rozwiązaniu umowy zapadła podczas trwania procedury odwoławczej, a także że NFZ podczas kontroli prowadzonej w szpitalu posłużył się ankietami w celu uzyskania od pacjentów informacji.

Zadane pacjentom w ankiecie pytanie było sformułowane w sposób tendencyjny, nie pozwalający rzeczywiście stwierdzić z jakiego tytułu szpital pobierał od pacjentów dopłaty - twierdzi Sensor Cliniq. Przyznaje, że pacjenci dopłacali, gdyż chcieli mieć lepszą, a także nowszą soczewkę. Nie płacili więc, wbrew twierdzeniom Funduszu, za świadczenia gwarantowane, a jedynie dobrowolnie dopłacali za usługi ponadstandardowe. Jak argumentował prof. Kruszyński, ”w zaistniałym przypadku mamy więc do czynienia z niekorzystnym dla pacjentów interpretowaniem przepisów, a ściślej bezpodstawną ich wykładnią”.

W przesłanym w czwartek (12 grudnia) portalowi rynekzdrowia.pl piśmie, szpital zwraca także uwagę na sytuację 3500 pacjentów, którzy mieli zaplanowaną operację zaćmy, a którzy na skutek decyzji Mazowieckiego OW NFZ muszą zapisać się do kolejek w innych placówkach.

Przypomnijmy, że jak informował w 23 września Mazowiecki OW NFZ, przyczyną rozwiązania umowy było pobieranie opłat za świadczenia gwarantowane. NFZ ustalił (na podstawie ankiet), że w 1547 przypadkach pacjenci potwierdzili, iż w 2012 r. mieli wykonany w Sensor Cliniq zabieg operacyjny zaćmy, za co zapłacili łącznie ponad 1,6 mln zł.

”Chociaż przedstawione przez pacjentów rachunki wskazują, że opłata została wniesiona za badanie diagnostyczne lub ”usługę medyczną”, to według oświadczeń pacjentów zawartych w 1081 ankietach była to w istocie zapłata za soczewkę” - uznał NFZ. Zdaniem Funduszu, jest to dowód, że opłaty nie były wnoszone za usługi dodatkowe, ale za świadczenia gwarantowane będące przedmiotem umowy z NFZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum