Senat skierował do Sejmu projekt noweli dot. izolacji groźnych przestępców

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 29 czerwca 2018 16:20

Do Sejmu skierowany został senacki projekt nowelizacji ustawy o izolacji najgroźniejszych przestępców, który precyzuje zapisy o wydawaniu opinii w sprawie konieczności dalszego izolowania osoby objętej ustawą. W piątek (29 czerwca) projekt został przyjęty przez Senat.

Senat skierował do Sejmu projekt noweli dot. izolacji groźnych przestępców. Fot. Wikimedia Commons

Za propozycją nowelizacji głosowało 65 senatorów, jeden był przeciw, zaś 12 wstrzymało się od głosu.

Ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób weszła w życie w styczniu 2014 r. Umożliwia ona na mocy decyzji sądu cywilnego zastosowanie - na wniosek dyrektora zakładu karnego - wobec takiej osoby, już po odbyciu przez nią kary więzienia nadzoru prewencyjnego lub leczenia w ośrodku zamkniętym utworzonym w Gostyninie. Trafił tam m.in. Mariusz T., pedofil skazany w 1989 r. za zabójstwo czterech chłopców.

Projekt nowelizacji tej ustawy przygotowała w marcu senacka komisja ustawodawcza. Ma on być wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2016 r.

TK uznał wówczas za konstytucyjną zdecydowaną większość spośród zaskarżonych przepisów umożliwiających izolację najgroźniejszych przestępców. Według Trybunału konstytucję naruszył jedynie zapis, w myśl którego tylko jeden lekarz wydaje opinię, czy niezbędny jest dalszy pobyt w specjalnym ośrodku osoby stwarzającej zagrożenie. "Opinia tylko jednego lekarza psychiatry jest niewystarczająca w zakresie gwarancji, jakie powinny przysługiwać osobie umieszczonej w ośrodku" - uzasadniał wówczas sprawozdawca sprawy ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński.

Zgodnie z zakwestionowanym zapisem ustawy wobec osoby umieszczonej w ośrodku "nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy sąd, na podstawie opinii lekarza psychiatry oraz wyników postępowania terapeutycznego, ustala, czy jest niezbędny dalszy pobyt w ośrodku".

W senackim projekcie zaproponowano więc zmianę tego przepisu - opinię ws. dalszej konieczności przebywania osoby w ośrodku miałoby sporządzać dwóch biegłych lekarzy psychiatrów oraz ewentualnie dodatkowo biegły psycholog lub biegły seksuolog.

W końcu maja Rzecznik Praw Obywatelskich - odnosząc się do tego senackiego projektu - zwracał uwagę, że realizuje on orzeczenie TK tylko w zakresie dostosowania do zgodności z konstytucją przepisów o liczbie ekspertów wydających opinię. - Jest to zmiana istotna, ale absolutnie na tym etapie niewystarczająca, odnosząca się jedynie do wąskiego aspektu całego problemu - mówiła zastępca RPO Hanna Machińska.

RPO wcześniej wskazywał, że ustawa wymaga też np. "dookreślenia zakresu praw osób przebywających w ośrodku, bądź stworzenia podstaw do ich ograniczenia - co obecnie dzieje się na podstawie regulaminu wewnętrznego ośrodka".

W marcu RPO przeprowadził wizytację w ośrodku w Gostyninie. Podczas wizytacji - jak informował - przebywało tam wówczas 49 pacjentów, w tym jedna kobieta. Dodawał, że ośrodek przewidziany jest maksymalnie dla 60 osób. Według informacji uzyskanych wtedy przez Rzecznika ośrodek zatrudnia 272 osoby.

Marcin Jabłoński

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum