Senat: komisja zdrowia za odrzuceniem nowelizacji dot. Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2020 19:03

Senacka komisja zdrowia opowiedziała się we wtorek (28 stycznia) za odrzuceniem w całości nowelizacji dot. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Nowela wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zwiększa rolę koordynacyjno-nadzorczą Głównego Inspektora Sanitarnego. Inicjatorzy zmian podnoszą, że rozwiązania zapewnią skuteczniejszy nadzór oraz bezzwłoczne i adekwatne do zagrożeń działanie służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju.

Regulacja przewiduje m.in. poszerzenie katalogu sytuacji, w których Główny Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać polecenia, zalecenia i wytyczne organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej; przyznanie Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych (za zgodą właściwego wojewody) oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu kompetencji do powoływania państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Nowela zakłada też zmianę katalogu warunków, jakie musi spełniać osoba zajmująca stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego (oraz jego zastępcy), a także państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Przesądzono, że osoba, która w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała i służyła w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracowała z nimi nie będzie mogła zajmować stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego ani państwowego inspektora sanitarnego. Warunek ten będzie obowiązywał również w odniesieniu do osoby pełniącej funkcję Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego.

Ustawa wprowadza także inne zmiany w przepisach dot. funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i określa kompetencje jej organów wobec jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych.

Regulacja w kształcie przyjętym przez Sejm zakłada też likwidację od 1 lipca 2020 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadania PIS MSWiA ma przejąć ma Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji zdrowia powróciły argumenty zwolenników i przeciwników rozwiązań, zgłaszane podczas dyskusji w Sejmie.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podnosił we wtorek, że przypadek koronawirusa, jak w soczewce pokazuje, dlaczego potrzebna jest pełniejsza koordynacja działań i podnosił, że zmiany przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania inspekcji. Przewodnicząca senackiej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (KO) przekonywała zaś, że zmiany wzmacniające bezpieczeństwo publiczne są potrzebne, ale tryb prowadzenia ustawy budzi kontrowersje.

Przedstawicielka biura legislacyjnego Senatu wskazywała m.in., że ustawodawca ma prawo zlikwidować instytucje, w tym przypadku inspekcję sanitarną podlegającą MSWiA, ale "należy podnieść wątpliwość, co do trybu tej zmiany", bo zakres poprawki Sejmu jest ograniczony.

Senator Alicja Chybicka (KO) oceniła, że opinia biura jest miażdżąca dla ustawy i złożyła wniosek o odrzucenie jej w całości. Zgłoszono też wniosek o przyjęcie ustawy w całości, ale nie zyskał on akceptacji większości komisji zdrowia w Senacie.

Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia br., z wyjątkiem przepisów związanych z likwidacją PISMSWiA.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum