Senacka komisja o zasiłku pogrzebowym dla rodziców martwo urodzonego dziecka

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 08 grudnia 2016 14:08

Od 1 stycznia 2018 r. przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu - zakłada poprawka do senackiego projektu ustawy dot. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Senacka komisja o zasiłku pogrzebowym dla rodziców martwo urodzonego dziecka
W prawie jest problem z rozgraniczeniem dwóch pojęć: urodzenia martwego dziecka i poronienia. Fot. archiwum

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zajęła się w czwartek (8 grudnia) senackim projektem o emeryturach i rentach z FUS. Zakłada on przyznanie zasiłku pogrzebowego osobom, które poniosły koszty pogrzebu martwo urodzonego dziecka (dla którego sporządzono kartę zgonu). Komisja zarekomendowała przyjęcie projektu.

Pierwotnie w projekcie napisano, że ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Joanna Stachura z ministerstwa finansów poinformowała, że wg wyliczeń resortu, koszt wprowadzenia projektu to 170 milionów złotych. Zwróciła uwagę, że ustawa wprowadzałaby zmiany w ustawie budżetowej. - Nie przewidywano tych 170 milionów - zaznaczyła.

Poprawkę, która zakłada, że projekt wszedłby w życie 1 stycznia 2018 r., zgłosił senator Stanisław Kogut.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcin Zieleniecki zaznaczył, że projekt noweli dotyczy tylko zasiłku pogrzebowego. - Wydaje się, że trzeba byłoby troszkę szerzej ten problem ująć i odnieść się do innych aspektów. Również na gruncie prawa pracy, o akty stanu cywilnego i gruncie prawa medycznego - mówił.

Zwrócił uwagę, że kwestia zasiłku pogrzebowego ma aspekty etyczne i prawne. Zauważył, że w prawie jest problem z rozgraniczeniem dwóch pojęć: urodzenia martwego dziecka i poronienia. - Jest to problem, z którym borykaliśmy się bardziej na gruncie prawa pracy niż prawa ubezpieczeń społecznych, dlatego że w prawie pracy to rozróżnienie ma istotne znaczenie z punktu widzenia nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego - podkreślił.

Wiceminister przypomniał, że urlop macierzyński przysługuje tylko w przypadku urodzenia martwego dziecka. - Poronienie, z punktu widzenia prawnego, skutkuje niezdolnością do pracy. Uprawnia do zasiłku chorobowego, a nie zasiłku macierzyńskiego - wyjaśniał.

W projekcie nowelizacji przypomniano, że obecne przepisy pozwalają rodzicom na pochowanie dziecka urodzonego przedwcześnie - także na wczesnym etapie ciąży, także w sytuacji, kiedy utrudnione albo niemożliwe jest ustalenie jego płci, ciężaru lub wzrostu.

Zgodnie projektem noweli, zasiłek pogrzebowy może zostać przyznany "w sytuacji, w której zaistniała możliwość pochowania dziecka, tj. dla którego sporządzono kartę zgonu, bez wymagania adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu".

- Jeżeli bowiem system prawny uznał możliwość pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu, osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu, należy stworzyć możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego - argumentowano w projekcie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum