Senacka Komisja Zdrowia jednogłośnie za ustawą o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych

Autor: Jacek Janik • Źródło: Rynek Zdrowia07 listopada 2022 15:45

W poniedziałek 7 listopada senacka Komisja Zdrowia debatowała nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.  Ze strony Biura Prawnego Senatu zgłoszono szereg uwag. Ostatecznie - z kilkunastoma poprawkami natury językowej, legislacyjnej i porządkującej - ustawa została przyjęta przez Komisję Zdrowia i skierowana do Senatu.

Senacka Komisja Zdrowia jednogłośnie za ustawą o zawodzie i samorządzie ratowników medycznych
Senacka Komisja Zdrowia przyjęła z poprawkami ustawę dot. ratowników medycznych. Fot. PAP/Zbigniew Meissner
  • Ustawa o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych została przez senacką Komisję Zdrowia przyjęta jednogłośnie i skierowana została do dalszego procedowania 
  • Do ustawy w trakcie prac senackiej Komisji Zdrowia senatorowie zgłosili szereg zastrzeżeń i uwag o charakterze legislacyjnym, językowym, porządkującym. Wszystkie zaproponowane poprawki zostały przyjęte przez Komisję
  • Poza trzema oczywistymi przypadkami – błędu językowego, poprawki porządkującej i dotyczącej przypadkowego utworzenia skrótu, strona rządowa, którą reprezentował wiceminister zdrowia Piotr Bromber, sprzeciwiała się wnoszonym poprawkom
  • - W naszej ocenie poprawki legislacyjne nie wchodzą grę, ponieważ nie są istotne z punktu widzenia stosowania przepisów później – argumentował wiceminister
  • - Jesteśmy na kolejnym etapie budowania zawodu ratownika medycznego. Przyjęta ustawa "robi różnicę"- mówił w rozmowie z Rynkiem Zdrowia 

Wiele poprawek. Które przyjęte?

Po jednogłośnym przyjęciu projektu ustawy z senackimi poprawkami przewodnicząca Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera wyraziła nadzieję, że kiedy ustawa trafi do Sejmu z poprawkami Senatu, głównie legislacyjnymi, zostaną one przyjęte przez Sejm.

- Naszym zadaniem jest stworzyć taki akt prawny, który nie będzie rodził żadnych wątpliwości. Mam nadzieję, że Sejm jednak przyjmie większość poprawek, które zostały zgłoszone w Senacie, w którym bardzo dbamy o to, żeby cała procedura legislacyjna była absolutnie transparentna i zgodna z przepisami - podkreślała senator Małecka-Libera.

Dodała: - Te uwagi to nie jest żadna nasza złośliwość czy niechęć. Wręcz odwrotnie. Dbamy o to, by cały projekt ustawy nie miał żadnych uchybień i błędów. Dlatego proszę pana ministra, żebyście zwrócili jeszcze raz uwagę na poprawki, co do których pan minister miał wątpliwości i je zaakceptowali.

Minister co do zasady – przeciw

Jak podkreślał przedstawiający zastrzeżenia senackiego Biura Prawnego mecenas, zaproponowane poprawki można było podzielić na trzy grupy. Pierwsza była związana z niezgodnością przepisów ustawy z Konstytucją.

W jego ocenie art. 7 ust. 2 ustawy jest niezgodny z art. 87 Konstytucji przez to, że nakazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia uregulować materię o charakterze powszechnie obowiązującym: w drodze informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej, nie zaś w akcie normatywnym.

Wiele innych poprawek, które wniosła senacka Komisja Zdrowia, dotyczyło kwestii legislacyjnych, językowych czy porządkujących. Niemal wszystkie reprezentujący stronę rządową wiceminister Piotr Bromber opiniował negatywnie.

Jego aprobatę uzyskały jedynie trzy poprawki mające oczywisty charakter logiczny, porządkowy, językowy czy poprawka polegająca na uzupełnieniu skrótu, jaki pojawił się zapisach ustawy jeden raz – zamiany słowa „przewinienie” na „przewinienie zawodowe”.

- W naszej ocenie poprawki legislacyjne nie wchodzą w grę, ponieważ nie są istotne z punktu widzenia stosowania tych przepisów później – argumentował wiceminister.

- Naszym zadaniem jest wyczyścić wszystkie niuanse ustawy, które są w jakiś sposób demolujące dla zasady prawodawstwa i to będziemy czynić – kontrargumentowała przewodnicząca Komisji, poddają pod głosowanie kolejne poprawki.

Ustawa przegłosowana jednogłośnie

Po głosowaniach nad poszczególnymi poprawkami, z których wszystkie znalazły poparcie senatorów, Komisja przegłosowała jednogłośnie projekt ustawę o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych i skierowała ją do dlaszych prac w Senacie.

Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Jarosław Madowicz zauważył, że ustawa to "akt, który jest dobrym kompromisem między oczekiwaniem środowiska a tym, co zaproponowały strona rządowa i parlament".

- Gratuluję ratownikom ustawy, na którą długo oczekiwało środowisko. Cieszymy się, że w Senacie ta ustawa przechodzi wraz z przyjętymi poprawkami, które mają wyczyścić jeszcze bardziej ten projekt. Życzę wszystkim ratownikom, aby ustawa przynosiła wam satysfakcję z tego, co robicie, jaki zawód reprezentujecie – podsumowała senator Małecka-Libera.

Piotr Bromber: nie tworzymy ustawy na zasadzie "wpiszmy do niej wszystko, później będziemy się martwić"

W wywiadzie udzielonym Rynkowi Zdrowia wiceminister pytany o to, dlaczego, większość zaproponowanych przez środowisko ratowników poprawek przepadła, powiedział, że ustawa porządkuje zawód, ale nie można do niej wpisać wszystkiego. - Rzeczywistość, w której funkcjonują dziś zawody medyczne jest bardzo dynamiczna i ona będzie wymagała szybszego dostosowywania się. Błędem byłoby tworzenie ustawy na zasadzie: skoro środowisko tak długo na nią czeka, wpiszmy do niej wszystko, uwzględnijmy wszystkie postulaty, a później będziemy się zastanawiali co z tym zrobić - powiedział Piotr Bromber. 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum