Sejmowa Komisja Zdrowia nie poparła poprawki PiS

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 23 kwietnia 2009 11:13

Zgłoszona w środę wieczorem przez PiS poprawka do projektu wprowadzającego ustawy zdrowotne miała - jak mówił przedstawiciel klubu Waldemar Wrona - wyeliminować zapis o nadaniu Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnień do nałożenia na organizatora strajku, zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kary do 500 tys. zł.

Sejmowa Komisja Zdrowia nie poparła poprawki PiS
W ocenie przewodniczącego Komisji Bolesława Piechy (PiS), poprawka zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość pozwoliłaby na uniknięcie naruszenia ustaw dotyczących działalności związków zawodowych...

Kara dotyczy naruszenia praw pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej; złamanie przepisów o rozwiązywaniu sporów musi zostać wcześniej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Ustawy zdrowotne, chociaż podpisane przez prezydenta, w ocenie rządu nie mogą zacząć obowiązywać. Były one częścią pakietu sześciu projektów zdrowotnych autorstwa PO. W listopadzie podpisał je prezydent Lech Kaczyński, ale jednocześnie zawetował ustawy: o przekształceniu szpitali w spółki, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę wprowadzającą reformę. W grudniu weto prezydenta podtrzymał Sejm.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji zdrowia przeciw poprawce PiS zagłosowali posłowie PO. W ocenie przewodniczącego komisji Bolesława Piechy (PiS), poprawka pozwoliłaby na uniknięcie naruszenia ustaw dotyczących działalności związków zawodowych.

Jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, brak ustawy wprowadzającej powoduje duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się w trzech ustawach zdrowotnych. Zapisano w niej także terminy wejścia w życie ustaw, które podpisał prezydent.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na 5-letnią kadencję będzie powoływał premier. Zebrano w niej najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.

Ustawa przewiduje, że pacjent będzie miał też prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń lekarz zasięgnął opinii innej osoby wykonującej zawód medyczny lub zwołał konsylium lekarskie (ustawa pozwala jednak lekarzowi odmówić, jeśli uzna żądanie za "oczywiście bezzasadne").

Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie ma wydawać minister zdrowia, na wniosek Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu. W przypadku gdy podmiot nie spełnia wymaganych standardów, nastąpi odmowa akredytacji.

Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum