Sejm zajmie się projektem noweli ustawy o działalności pożytku publicznego

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 października 2013 19:26

Zmiany w zasadach prowadzenia wykazu organizacji uprawnionych do zbierania środków z 1 proc. podatku przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą w czwartek (10 października) wieczorem zajmie się Sejm.

Projekt przygotowany przez resort pracy i polityki społecznej przewiduje dwie podstawowe zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pierwsza dotyczy zlecania zadań organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym, druga - wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do zbierania środków z 1 proc. podatku.

Projekt m.in. nadaje całkowicie nowe brzmienie artykułowi dotyczącemu wykazu. Zmianie ulec ma zakres danych objętych nim; zgodnie z projektem ma zawierać: nazwę, siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator podatkowy NIP, jeżeli został on nadany tej organizacji. Obecnie ustawa nie określa, jakie dane zawierać ma wykaz.

Projekt zobowiązuje również organizacje pożytku publicznego do podania naczelnikowi urzędu skarbowego (właściwego według siedziby organizacji) numeru rachunku bankowego do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Obecnie ostatecznym terminem na złożenie tej informacji jest 31 stycznia.

W celu ostatecznego rozwiania wątpliwości związanych z zamknięciem wykazu wprowadzony ma zostać termin dzienny. Ma to być 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe.

Zmiany dotyczące trybów pozakonkursowych przy zlecaniu zadań publicznych mają rozwiać wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania tego trybu.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum