Sejm za zmianami w ustawie o języku migowym

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2011 09:02

Zapewnienie osobom głuchym tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej oraz udostępnianie im dokumentów w formie dla nich zrozumiałej - przewiduje ustawa o języku migowym. W piątek (19 sierpnia) Sejm sprzyjał poprawki Senatu.

Sejm za zmianami w ustawie o języku migowym
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senat zaproponował 16 poprawek, które doprecyzowują zapisy ustawy. Po wejściu ustawy w życie organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom głuchym tłumacza języka migowego. Osoby głuche powinny zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

Ustawa przewiduje, że osoba głucha w kontaktach z organami administracji publicznej, policją, strażą pożarną i strażami gminnymi będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby (nie chodzi o tłumacza).

Ustawa tworzy rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej. Określa także stawki tłumaczy i wysokość dofinansowania do szkoleń dla nich.

W myśl ustawy powołana ma być 17-osobowa Polska Rada Języka Migowego. W jej skład mają wejść, oprócz osób ze środowiska głuchych, także przedstawiciele ministerstw: sprawiedliwości, edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury i dziedzictwa narodowego. Kadencja Rady ma trwać cztery lata.

Według danych GUS głusi stanowią 8,3 proc. niepełnosprawnych. 6,5 proc. osób w wieku 20-59 lat nie słyszy, a 4,4 proc. nie jest w stanie uczestniczyć w rozmowie nawet z aparatem słuchowym.

Z danych Polskiego Związku Głuchych wynika, że w Polsce jest 25,7 tys. osób niesłyszących oraz 33 tys. dorosłych słabosłyszących. W szkoleniach z języka migowego w 2009 r. uczestniczyło 2 tys. 786 osób, natomiast z polskiego języka migowego: 145 osób. W Polsce jest 111 wykładowców języka migowego oraz 232 tłumaczy tego języka.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze