Sejm za poprawką Senatu do noweli ustaw o RU i RPP

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 16 września 2011 21:24

Sejm przyjął senacką poprawkę do nowelizacji ustaw o Rzeczniku Ubezpieczonych i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Sejm za poprawką Senatu do noweli ustaw o RU i RPP
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada, że RU oraz RPP i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

Nie będą mogli także należeć do partii politycznej i prowadzić działalności publicznej "niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu". Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm senacką poprawką, Rzecznik Ubezpieczonych będzie mógł zajmować także stanowisko naukowo-dydaktyczne lub naukowe w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od nowej kadencji parlamentu. W przyszłości funkcje RU i RPP będą obsadzane przez osoby, które nie mają mandatu poselskiego lub senatorskiego.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, RU oraz pracownicy jego biura nie mogą jedynie być zatrudniani w zakładzie ubezpieczeń, towarzystwie emerytalnym, funduszu emerytalnym. Nie mogą też być akcjonariuszami lub członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem ubezpieczeniowym. Nie mogą też być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze