Sejm przyjął ustawę o komisjach lekarskich podległych MSW

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 10 października 2014 12:13

Sejm uchwalił w piątek (10 października) ustawę o komisjach lekarskich podległych MSW. Wprowadza ona dwuinstancyjny system orzecznictwa lekarskiego, a w miejsce obecnych trzech grup inwalidzkich - jedną kategorię niezdolności do pełnienia służby.

Sejm przyjął ustawę o komisjach lekarskich podległych MSW

Ustawa ujednolica orzecznictwo lekarskie dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w sześciu formacjach mundurowych: policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Przyjęte w piątek przepisy wprowadzają nowy model funkcjonowania komisji lekarskich do oceny zdrowia funkcjonariuszy i kandydatów na funkcjonariuszy - rejonowe komisje lekarskie i centralną komisję lekarską. Teraz komisje działają w trójinstancyjnym modelu: pierwszą decyzję wydaje wojewódzka komisja lekarska, od tej decyzji można się odwołać do okręgowej komisji lekarskiej, a od decyzji okręgowej komisji - przysługuje skarga do centralnej komisji lekarskiej.

Ustawa ujednolica kategorie zdolności kandydatów do służby, wprowadzając dwie kategorie - zdolny i niezdolny do służby, a dla funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A - "zdolny do służby", B - "zdolny do służby z ograniczeniem", C - "niezdolny do służby".

Orzeczenia będą zawierały sformułowania - "zdolny do służby", "trwale niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", "czasowo niezdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku", "zdolny do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku" i "trwale niezdolny do służby".

Sejm przyjął w piątek tylko jedną z zaproponowanych poprawek - że minister spraw wewnętrznych określi miejscowości, w których będą orzekać składy centralnej komisji lekarskiej i jaki będzie ich zasięg terytorialny.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 257 posłów, 183 było przeciw, a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Zmiany w prawie mają doprowadzić do utworzenia 110 etatów lekarzy orzeczników, w ramach 16 komisji rejonowych i komisji centralnej, oraz 50 etatów pracowników wspomagających działalność komisji. Według szacunków autorów projektu wynagrodzenia tych osób w 2015 r. wyniosą w sumie ponad 12 mln zł.

Ustawa ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Teraz trafi do Senatu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum