PAP/Rynek Zdrowia | 28-04-2011 23:20

Sejm przyjął poprawki do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

W czwartek (28 kwietnia) późnym wieczorem Sejm przyjął kilkanaście senackich poprawek do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Mają one na celu m.in. wyeliminowanie zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, zgłoszonych przez GIODO.

Jedna z przyjętych senackich poprawek określa, że administratorem danych gromadzonych w rejestrach medycznych jest minister zdrowia. Doprecyzowano także sposób funkcjonowania rejestrów medycznych.

Określono m.in., że podmiot prowadzący rejestr medyczny jest zobowiązany do poinformowania każdej osoby, której dane dotyczą i są przetwarzane, m.in. o celu i zakresie przetwarzanych danych, prawie do dostępu do nich i ich poprawiania, a także o dobrowolności lub obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wprowadza możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwe będą: dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Ustawa przewiduje także tworzenie cyfrowych rejestrów medycznych, które zawierałyby m.in. dane dotyczące pacjentów, szpitali, praktyk lekarskich i pracowników. W ramach systemu informacji medycznej możliwe będzie gromadzenie danych nt. wydanych i zrealizowanych recept, skierowań, zleceń.

Ustawa przewiduje też m.in. utworzenie platformy internetowej, na której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Ma to umożliwić komunikowanie systemu informacji medycznej (SIM) z rejestrami medycznymi, dokonywanie aktualizacji danych. SIM wprowadza dokumentację medyczną w formie elektronicznej, zakłada utworzenie elektronicznego modułu danych, a także elektroniczne rozliczenia usługodawców i płatników.

Dzięki SIM możliwe będzie wykrywanie patologii polegających np. na realizowaniu recept wystawionych na osoby nieżyjące, fałszowaniu recept i rozliczeń.