PAP/ Rynek Zdrowia | 22-10-2014 20:02

Sejm: projekt zwolnienia karetek z akcyzy z poparciem wszystkich klubów

Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się w środę (22 października) za zwolnieniem z opodatkowania akcyzą samochodów osobowych wykorzystywanych do ratowania ludzkiego życia i zdrowia - pojazdów medycznych, karetek i ruchomych jednostek intensywnej opieki medycznej.

Fot. Archiwum

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, autorstwa posłów PO, został skierowany do dalszych prac w komisji.

W wystąpieniach klubowych za kontynuacją prac opowiedzieli się Andrzej Orzechowski (PO), Gabriela Masłowska (PiS), Genowefa Tokarska (PSL), Zbigniew Matuszczak (SLD), Andrzej Romanek (KPSP) oraz Artur Górczyński (BiG).

Posłowie zgodnie wskazywali, że podatek akcyzowy z definicji naliczany jest od dóbr luksusowych, a za takie trudno uznać ambulanse. Podnosili, że zwolnienie z akcyzy obniży ceny pojazdów sanitarnych i być może umożliwi zwiększenie dokonywanych przez placówki zakupów. Sygnalizowali także, że zmiana zlikwiduje niepotrzebny obrót środkami publicznymi, bo pieniądze z akcyzy zasilają budżet a ten przekazuje je do systemu ochrony zdrowia, który karetki kupuje. Część parlamentarzystów oceniła, że rozwiązania zaproponowane w projekcie noweli powinny być wprowadzone wcześniej.

Zabierając w dyskusji głos wiceszef resortu finansów i szef służby celnej Jacek Kapica wskazał, że ministerstwo pracowało nad własnymi rozwiązaniami zmierzającymi do zwolnienia z akcyzy pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego. Dodał, że resort popiera rozwiązania projektu poselskiego - choć dostrzega potrzebę ich doprecyzowania.

Projekt przewiduje dodanie do obowiązującej ustawy nowego artykułu. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania ma być przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

Jak uściślono, szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C). Nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia.