PAP/Rynek Zdrowia | 17-02-2011 16:00

Sejm: podkomisja zakończyła prace nad pakietem zdrowotnym

Sejmowa podkomisja zdrowia zakończyła prace nad rządowymi projektami ustaw pakietu zdrowotnego. 17 lutego pozytywnie zaopiniowała ostatni projekt z pakietu - tzw. ustawę refundacyjną.

- Za tydzień projektami ustaw ma zająć się sejmowa Komisja Zdrowia - poinformowała wiceprzewodnicząca komisji Beata Małecka-Libera.

Projekt ustawy tzw. refundacyjnej, pozytywnie zaopiniowany przez podkomisję, wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Posłowie zaproponowali zmiany w tabeli naliczania marży detalicznej od hurtowej ceny leku. Opowiedzieli się także za rozszerzeniem i doprecyzowaniem zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych i ich działalności.

Przewiduje się, że stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża – w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ, niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę.

Sprawozdania z prac nad projektami ustaw: o działalności leczniczej, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, o informacji w służbie zdrowia oraz nad nowelą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podkomisja przyjęła 3 lutego.

Projekt ustawy o działalności leczniczej dotyczy funkcjonowania szpitali: nie zakłada obowiązkowego przekształcania placówek w spółki. Samorządy, które nie przekształcą szpitali, będą musiały pokryć ich zadłużenie w ciągu trzech miesięcy od terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W przeciwnym razie w ciągu 12 miesięcy będą zmuszone do przekształceniea szpitala w spółkę kapitałową lub jednostkę budżetową.

W projekcie zrezygnowano ze skróconej normy czasu pracy dla pracowników zakładów radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki oraz medycyny sądowej lub prosektoriów. Ich czas pracy m.in. zostanie wydłużony dopiero po trzyletnim okresie przejściowym, czyli od 1 maja 2014 roku.

Natomiast w projekcie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zlikwidowano Lekarski Egzamin Państwowy oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy oraz staż medyczny. Zgodnie z zaproponowanymi przez podkomisję rozwiązaniami studenci medycyny mieliby kończyć studia Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK), studenci stomatologii - Lekarsko-Dentystycznym Egzaminem Końcowym (LDEK); miałyby one formę testu, a po jego zdaniu studenci uzyskiwaliby prawo do wykonywania zawodu.