Sejm podjął decyzję w sprawie restrukturyzacji ZOZ-ów

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 04 września 2008 10:04

Sejm znowelizował w czwartek ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki noweli ZOZ-y będą mogły otrzymać z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) około 246 mln zł.

Nowelizacja, którą przygotował rząd, została przyjęta jednomyślnie - "za" głosowało 412 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Posłowie zgodnie podkreślali, że ustawa o pomocy publicznej przyczyniła się do znaczącej poprawy sytuacji ZOZ-ów, a jej nowela pozwoli dokończyć ich restrukturyzację.

Jednak, jak mówiła opozycja, w związku z przygotowywanym przez rząd obligatoryjnym przekształceniem szpitali w spółki prawa handlowego (ustawa o ZOZ-ach) nie wiadomo, do kogo trafią państwowe pieniądze.

Wiceminister zdrowia Marek Haber odpowiadał posłom opozycji, że przekształcenie będzie trwało do dwóch lat. - Mamy określony czas, w którym ZOZ-y będą działały w swojej dotychczasowej formie. To czas, w którym mają dokończyć proces restrukturyzacji - mówił Haber.

Zaznaczył także, że w projekcie ustawy wprowadzającej ustawy zdrowotne, którym zajmie się Sejmowa Komisja Zdrowia, znalazły się odpowiednie przepisy dotyczące ZOZ-ów, które w momencie przekształcenia w spółki nie zakończą restrukturyzacji.

Według resortu zdrowia, kolejna zmiana ustawy o pomocy publicznej ma na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej ZOZ-ów. Ma to wpłynąć na wydawanie pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej.

Zgodnie z projektem noweli, pierwszą grupę podmiotów, mogących ubiegać o pożyczkę, stanowią zoz-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.

Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja ustawy stanowią zakłady, które nie posiadają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki ZOZ może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.

ZOZ-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań, których uregulowanie jest jedną z przesłanek wydania pozytywnej decyzji o jej zakończeniu.

Ustawa przewiduje możliwość umorzenia zaciągniętej przez ZOZ-y pożyczki w wysokości 70 proc. ogólnej kwoty, jeżeli zakład w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30 proc. należności wraz z odsetkami za ten okres.

Z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868 ZOZ-ów).

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum