Sejm: pielęgniarki i położne będą chronione jak funkcjonariusze publiczni

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 01 lipca 2011 13:48

Pielęgniarki i położne zostaną objęte ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych - zakłada ustawa, którą w piątek (1 lipca) uchwalił Sejm. Wprowadzono także zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek pracujących na podstawie umowy o pracę.

Sejm: pielęgniarki i położne będą chronione jak funkcjonariusze publiczni

Uznanie pielęgniarek i położnych za funkcjonariuszy publicznych oznacza, że zgodnie z kodeksem karnym, za ich znieważanie podczas pełnienia obowiązków służbowych, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Do ustawy wprowadzono zabezpieczenia przed dyskryminacją pielęgniarek i położnych pracujących na podstawie umowy o pracę. Ma to związek z ustawą o działalności leczniczej, która umożliwia zatrudnianie pielęgniarek w szpitalach na podstawie kontraktów.

Zgodnie z projektem ustawy o zawodzie pielęgniarskim, pielęgniarki i położne będą zobowiązane do udzielenia pomocy w każdym przypadku, gdy zwłoka mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą odmówić wykonania świadczenia niezgodnego z ich sumieniem lub kwalifikacjami, po uprzednim powiadomieniu na piśmie przełożonego, chyba że zachodzi niebezpieczeństwo zagrożenia życia chorego.

Pielęgniarki i położne będą miały prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia chorego, rozpoznaniu, proponowanych metodach, leczniczych, rehabilitacyjnych w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń.

Ustawa przewiduje, że pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód: w ramach umowy o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki. Warunkiem prowadzenia indywidualnej praktyki jest wpis do odpowiedniego rejestru.

Grupowa praktyka pielęgniarska może być prowadzona w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki partnerskiej. Dopuszczona zostaje także możliwość wykonywania zawodu w zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, członkiem jego rodziny lub opiekunem prawnym.

W ustawie zapisano też, że zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. Za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów, przeciw było trzech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum