Sejm: opozycja za odrzuceniem projektu ustawy koszykowej

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 06 maja 2009 16:02

Kluby PiS i Lewicy oraz koło SdPl-Nowa Lewica podczas środowego posiedzenia w Sejmie opowiedziało się przeciwko rządowemu projektowi ustawy określającemu zasady tworzenia koszyka świadczeń medycznych gwarantowanych ze środków publicznych.

Za wprowadzeniem projektu opowiedzieli się posłowie koalicji – PO i SLD. Zdaniem klubów, które nie chcą przyjęcia projektu, projekt ów wprowadza między innymi możliwość współpłacenia za świadczenia zdrowotne, a to – jak stwierdzili – doprowadzi do prywatyzacji służby zdrowia.

Według Czesława Hoca z PiS tzw. ustawa koszykowa stwarza niebezpieczeństwo ograniczenia dostępu do świadczeń i oraz budzi wątpliwości naruszenia konstytucji. Właśnie Czesław Hoc poinformował, że PiS wnioskuje o odrzucenie projektu.

– Ta ustawa jest nie do przyjęcia – takie zdanie wyraziła wiceszefowi sejmowej komisji zdrowia Elżbieta Streker-Dembińska z Lewicy.

Zdaniem Dembińskiej projekt zawiera definiuje świadczenia gwarantowane między innymi jako współfinansowanego ze środków publicznych i takie postępowanie „uchyli tylko drzwi do dopłat za świadczenia medyczne i prywatyzacji służby zdrowia”.

Marek Balicki z SdPl-Nowa Lewica zaznaczył, że ustawa wprowadza radykalne i fundamentalne zmiany w systemie ochrony zdrowia, a jest uchwalana „po cichu” i bez udziału opinii publicznej, podaje PAP.

- Większość zabierających głos nie przeczytała projektu ustawy. Dzisiaj ustawa o koszyku tylko i wyłącznie pomaga pacjentom - oświadczyła minister zdrowia Ewa Kopacz.

Minister zdrowia oświadczyła, iż w Polsce nie będzie dopłat do wizyt u lekarzy.

– Straszenie pacjentów, że oni cokolwiek więcej dopłacą niż dzisiaj jest nieodpowiedzialną polityką. Dzisiaj pacjent dopłaca, tylko w sposób nieoficjalny, np. kiedy chce ominąć kolejkę.

W tej chwili istnieją dopłaty do m. in. sanatoriów, stomatologii, leków czy też sprzętu rehabilitacyjnego. Minister zaznaczyła, że zgodnie z ustawą koszykową minister zdrowia będzie mógł zmniejszyć wysokość dopłat i uporządkować je.

PO wypowiada się pozytywnie na temat projektu nowelizacji. Wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia Beata Małecka-Libera (PO) oceniła, że ustawa wprowadza przejrzyste mechanizmy podejmowania decyzji dotyczących finansowania świadczeń zdrowotnych. Zapewniła, że nie ogranicza ona dostępności od świadczeń. Również Elżbieta Łukacijewska (PO) podkreślała, że żaden rząd nie przedstawił do tej pory ustawy określającej zasady finansowania świadczeń. Dodała, że na konieczność uchwalenia ustawy zwracał uwagę Trybunał Konstytucyjny.

Według przedstawiciela PSL,  Aleksandra Soplińskiego ustawa przyczyni się do uszczelnienia systemu ochrony zdrowia. Jak mówił poseł, jest ona ważna i fundamentalna.

Minister określi
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, przewiduje, że minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu wykaz świadczeń gwarantowanych, czyli świadczeń opieki zdrowotnej częściowo lub całkowicie finansowanych ze środków publicznych. Nowela określa kryteria, które będą uwzględniane przy kwalifikowaniu świadczeń jako gwarantowanych. Zakwalifikowanie danego świadczenia do koszyka świadczeń zdrowotnych będzie oznaczało jego finansowanie w całości lub w części ze środków publicznych.

Z wykazu świadczeń gwarantowanych pacjent może się dowiedzieć, jakie świadczenia będą finansowane w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a za które będą musieli częściowo zapłacić. Minister zdrowia będzie określał w rozporządzeniu, jaka część świadczenia będzie finansowana ze środków publicznych, a jaka przez pacjenta.

Rola AOTM
Postępowaniem w sprawach kwalifikowania świadczeń zdrowotnych gwarantowanych będzie zajmowała się Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM). Podejmowane przez nią decyzje będą poprzedzane opiniami konsultantów krajowych z danej dziedziny medycyny, prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Rady Konsultacyjnej. Dopiero po uzyskaniu tych wszystkich rekomendacji minister zdrowia zdecyduje, które świadczenia, w jakim stopniu i na jakich warunkach będą gwarantowane. Jego decyzja będzie niezależna od rekomendacji AOTM.

Nowe przepisy regulują również procedurę usuwania świadczenia z „koszyka” lub zmiany sposobu finansowania. W tych przypadkach AOTM będzie musiała przygotować raport, w którym znajdzie się szczegółowy opis uzasadniający podjęcie decyzji o usunięciu świadczenia z wykazu. Wnioski w sprawie usunięcia świadczenia z „koszyka” będą mogli składać do ministra zdrowia konsultanci krajowi, prezes NFZ oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz ochrony praw pacjenta. Ostateczna rekomendacja prezesa Agencji będzie poprzedzona opinią Rady Konsultacyjnej.W projekcie zostały zmienione przepisy dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych. Będą one świadczeniami gwarantowanymi, finansowanymi z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister zdrowia. Określono tryb przekazywania środków publicznych na te świadczenia oraz sposób ustalania ceny za ich wykonanie. Podstawą do ich wykonania ma być umowa zawarta ze świadczeniodawcą. Ceny świadczeń będą ustalane na drodze negocjacji. Minister zdrowia dokona wyboru świadczeniodawców w drodze konkursu ofert.

Zmiana statusu Agencji

Projekt przewiduje także zmianę struktury organizacyjnej i statusu AOTM. Instytucja ta uzyska osobowość prawną, dzięki czemu będzie mogła swobodnie występować we własnym imieniu i na własny rachunek, posiadając odrębny majątek. Nadzór nad Agencją sprawować będzie minister zdrowia.

Na konieczność określenia zakresu świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach środków publicznych zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku ze stycznia 2004 r., w którym to stwierdza się niezgodność ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ z konstytucją. Do projektu zostały zgłoszone poprawki, dlatego zostanie ponownie skierowany do komisji zdrowia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum