Sejm: nowelizacja ustawy transplantacyjnej przyjęta bez sprzeciwu

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 19 czerwca 2009 14:21

Jak już wcześniej informowaliśmy, wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za nowelą ustawy transplantacyjnej. W głosowaniu wzięło udział 406 posłów. Za nowelizacją oddano 404 głosy, nikt nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Jak mówił Maciej Orzechowski (PO), nowela ułatwi życie, a niekiedy pozwali na zachowanie tego życia, ale także porządkuje sprawy transplantologii w Polsce.

Czesław Hoc (PiS) podkreślał, że uchwalenie ustawy może przyczynić do poprawy jakości i bezpieczeństwa polskiej transplantologii. Wśród zastrzeżeń do projektu wymienił m.in. brak kryteriów stwierdzania zatrzymania krążenia.

Według Aleksandra Soplińskiego (PSL), dopuszczenie pobrań narządów po stwierdzeniu zgonu w skutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia, zwiększy ilość przeszczepów o 20 proc.

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją, osoby zajmujące się pobieraniem, testowaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek lub narządów będą musiały systematycznie podnosić kwalifikacje. Ma to się odbywać w formie szkolenia wstępnego - dla osób nowo zatrudnionych, ustawicznego (nie rzadziej, niż co dwa lata) - dla wszystkich pracowników oraz uaktualniającego - związanego ze zmianami procedur lub rozwojem wiedzy naukowej.

Wysunięcie podejrzenia śmierci mózgowej (wraz z komisyjnym orzeczeniem o śmierci mózgowej oraz podtrzymywanie czynności narządów zmarłego w celu ich pobrania do przeszczepienia) finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kolei pobranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepienia będzie finansowane przez ministra zdrowia za pośrednictwem Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.

Koszty przechowywania, transportu i przeszczepiania narządów będzie pokrywał minister zdrowia ze środków przeznaczonych na świadczenia wysokospecjalistyczne. "Poltransplant" będzie pokrywał również koszty pozyskiwania komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej w celu ich przeszczepienia.

Nowela wprowadza funkcję koordynatora pobierania narządów, który ma być w każdym szpitalu, mającym możliwości pobrania ich od osoby zmarłej. Dzięki temu ma wzrosnąć liczba pobranych narządów do przeszczepu.

Ponadto uzupełniono przepisy o zasady monitorowania pobranych, przetworzonych, przechowywanych, dystrybuowanych i przeszczepionych komórek i tkanek. Określono zasady przywozu i wywozu komórek, tkanek i narządów do krajów UE lub krajów trzecich.

W ustawie przewidziano powstanie ośrodków kwalifikujących chorych do przeszczepiania narządów, komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej. Podkreślono obowiązek zgłaszania chorych do listy osób oczekujących na przeszczepienie narządów, komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej, prowadzonej przez „Poltransplant”.

Nowela określa także kary za wwóz i wywóz komórek, tkanek i narządów bez odpowiedniej zgody. Karane będzie także niezgłaszanie biorców do krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie oraz niezgłaszanie pozyskanych dawców komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej do rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzonych przez „Poltransplant”.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum