PAP/Rynek Zdrowia | 08-10-2015 18:35

Sejm: komisje rozpatrują weto prezydenta do ustawy o uzgodnieniu płci

Sejmowe komisje: sprawiedliwości i praw człowieka oraz zdrowia rozpatrują w czwartek 8 października wniosek prezydenta ws. weta do ustawy o uzgodnieniu płci. Ma ona uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę.

Fot. archiwum

- Pan prezydent dostrzega potrzebę uregulowania tych kwestii, ale nie w sposób, który burzy dotychczasowy porządek prawny i społeczny - powiedziała podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek, przedstawiając stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak oceniła, ustawa sprowadza sąd do roli notariusza i pozbawia możliwości przeprowadzenia postępowania dowodowego. Jej zdaniem, nie zabezpiecza też interesu dzieci i członków rodziny osoby ubiegającej się o zmianę płci.

Ustawę o uzgodnieniu płci prezydent zawetował w piątek (2 października). Ustawa - jak wielokrotnie przekonywali jej autorzy - dotyczy wyłącznie procedur prawnych, nie dotyka kwestii medycznych. W trakcie prac parlamentarnych projekt zgłoszony przez Annę Grodzką (niezrz.) dość znacząco zmienił swój pierwotny kształt - został okrojony do kwestii, które nie budziły kontrowersji.

Zgodnie z zapowiedzią marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO) głosowanie nad prezydenckim wetem ma odbyć się prawdopodobnie w piątek.

Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną trzech piątych głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Przy pełnej sali (460 posłów) jest to 276 głosów; jeśli jednak część posłów nie wzięłaby udziału w głosowaniu, wówczas liczba głosów potrzebnych do odrzucenia weta byłaby odpowiednio mniejsza.

PO ma w Sejmie 197 posłów, PSL - 38, SLD - 35; RP - 11, zaś PiS 134, a Zjednoczona Prawica 16. W Sejmie jest też 25 posłów niezrzeszonych.

Kluby: PO i SLD, a także koła: RP i Biało-Czerwoni mają głosować za odrzuceniem weta. Przeciw będą posłowie PiS i Zjednoczonej Prawicy. W klubie PSL nie będzie dyscypliny.

Kancelaria Prezydenta w uzasadnieniu decyzji o wecie napisała, że ustawa o uzgodnieniu płci "jest pełna luk i nieścisłości, a także stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką orzeczniczą". Stwierdzono ponadto, że ustawa dopuszcza m.in. wielokrotną zmianę płci metrykalnej na podstawie uproszczonych procedur, a także umożliwia zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci biologicznej oraz adopcję przez takie pary dzieci.

Podczas prac parlamentarnych nad projektem również padały tego rodzaju zarzuty wobec ustawy, jednak zdaniem autorów ustawy są one bezpodstawne.

W myśl zapisów ustawy wniosek o uzgodnienie płci będzie mogła złożyć osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim. Sprawy dotyczące uzgodnienia płci będą rozpatrywane w trybie nieprocesowym. Prawomocne postanowienie sądu o uzgodnieniu płci będzie podstawą do wydania nowego aktu urodzenia oraz zmiany imion i nazwiska, wydania nowego aktu urodzenia, nowego numeru PESEL, dowodu osobistego.

Wydanie nowego aktu urodzenia nie narusza stosunków prawnych między wnioskodawcą i osobami trzecimi, w szczególności jego rodzicami, a także jego dziećmi.