PAP/Rynek Zdrowia | 02-10-2018 21:18

Sejm: komisje poparły Agnieszkę Dudzińską na rzecznika praw dziecka

Sejmowe komisje zarekomendowały we wtorek (2 października) kandydatkę PiS Agnieszkę Dudzińską na urząd Rzecznika Praw Dziecka. - W pracy rzecznika chciałabym działać nie tylko na rzecz konkretnych dzieci, ale też na rzecz wzmocnienia roli rodziny - mówiła kandydatka.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Kandydaturą zajmowały się sejmowe komisje polityki społecznej i rodziny oraz edukacji, nauki i młodzieży. Za pozytywnym zaopiniowaniem Dudzińskiej głosowało 31 posłów, 17 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas swojego wystąpienia Dudzińska powiedziała, że w pracy rzecznika chciałaby działać nie tylko na rzecz konkretnych dzieci, ale też na rzecz wzmocnienia roli rodziny "jako naturalnego środowiska, w którym dojrzewa młody człowiek i którego nie zastąpi żadna instytucja".

Wskazała, że za największe zagrożenia dobra dziecka uważa m.in.: alkoholizm rodziców, dopuszczalność społeczną picia w czasie ciąży, alkoholizm, narkotyki i dopalacze wśród dzieci i młodzieży, zaburzenia psychiczne, samobójstwa, przemoc rówieśniczą i cyberprzemoc.

Dodała, że problemem jest także nieobecność rodziców i zagadnienia związane z niepełnymi rodzinami. Dudzińska zwróciła także uwagę na dużą liczbę dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także spadek liczby przysposobień dzieci do pierwszego roku życia.

- Problemem jest przemoc w rodzinie, problemem jest oczywiście pedofilia i prostytucja - zaznaczyła.

Mówiła także o problemie niepełnosprawności i chorób przewlekłych wśród dzieci. - Zagrożeniem jest również bieda - zawiniona i niezawiniona - powiedziała. Oceniła, że wiele z tych zagrożeń, w szczególności zagrożenia biedą i ubóstwem "rozwiązuje nowoczesna polityka rodzinna obecnego rządu, zwłaszcza program "500 plus", ale też w dużym stopniu program "Za Życiem".

W dyskusji Dudzińska była pytana m.in. o opinie na temat in-vitro, kar cielesnych i aborcji. Posłowie byli także ciekawi, czy kandydatka PiS na RPD jest za edukacją seksualną w szkołach i co sądzi o reformie edukacji.

Dudzińska oceniła, że procedury związane z in-vitro "nie są do końca uregulowane". - Nie wiemy tak do końca, co się dzieje w laboratoriach, jakiego rodzaju eksperymenty są prowadzone (...). Jestem za tym, żeby te kwestie uporządkować, ale przede wszystkim przeprowadzić rzetelną debatę na ten temat - zadeklarowała.

Odnosząc się do kar cielesnych, odpowiedziała, że "mają one jedną wadę - są nieskuteczne". - Powodują poczucie upokorzenia u dziecka, nie przynoszą rezultatów wychowawczych, jakie wszyscy sobie wyobrażają. Na ogół są wyrazem bezradności osoby, która dziecko karze w ten sposób - oceniła.

Posłowie pytali Dudzińską także o jej opinię o projekcie nowego Kodeksu rodzinnego przygotowanego przez obecnego RPD Marka Michalaka. Odpowiedziała, że "nie identyfikuje się z tym projektem". Przyznała, że nie widzi potrzeby wprowadzenia nowego kodeksu, ponieważ w ramach obowiązujących przepisów "można wprowadzać korekty i nowelizacje".

Dudzińska była także pytana o to, co zamierza zrobić dla dzieci o odmiennej orientacji seksualnej. - Mamy dzieci o odmiennej orientacji seksualnej tak jak dorosłych. U dzieci jest to o tyle istotna sprawa, że one tę tożsamość ukrywają - powiedziała. Jak dodała, zagrożenie związane jest "z wytworzoną modą na homoseksualizm". To stwierdzenie kandydatki na RPD spotkało się z poruszeniem wśród posłów opozycji.

Dudzińska zaznaczyła, że choć "nie należy tendencji demoralizujących wzmacniać", to jako rzecznik nie dopuści do pomijania dzieci homoseksualnych, "zwłaszcza jeśli towarzyszy temu jakiekolwiek prześladowanie lub hejt". - Będę takich dzieci bronić jak własnych - podkreśliła Dudzińska.

Kandydatka na RPD powiedziała także, że edukacja seksualna w szkołach jest niezbędna. - Podstawową rolę w tym zakresie spełnia rodzina.(…) Ale szkoła musi się w to włączyć, bo w szkole ten temat dzieci poruszają - dodała.

Odnosząc się do pytania o aborcję, stwierdziła, że przyczyna usuwania ciąży leży w lęku przed wychowaniem dzieci niepełnosprawnych. Jak dodała, chce promować "model rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jako rodziny pełnowartościowej".

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Dudzińska urodziła się 5 maja 1965 w Lublinie. Jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

Opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Olga Zakolska, Karolina Kropiwiec