Sejm: komisja za ułatwieniem dostępu do służby zdrowia dla byłych deportowanych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 05 czerwca 2018 13:12

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziała się we wtorek (5 czerwca) jednogłośnie za przyjęciem projektu nowelizacji ustawy ułatwiającej dostęp do służby zdrowia dla osób deportowanych do pracy przymusowej i osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Projekt nowelizacji ustaw - o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, o podatku dochodowym od osób fizycznym oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - zakłada cztery zmiany, m.in. prawo do korzystania przez osoby deportowane ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz możliwość udzielania im ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych także bez skierowania, przygotowali senatorowie.

Oprócz tego nowelizacja nadaje beneficjentom prawo pierwszeństwa dostępu do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej, oraz możliwość udzielania pomocy deportowanym przez samorządy w zakresie ułatwień komunikacyjnych, mieszkań, dostępu do kultury i oświaty.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu, uprawnienia wnikające z treści ustawy są analogiczne do tych, które w chwili obecnej posiadają kombatanci, ofiary represji okresu wojennego i powojennego, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych i nie wymagają dodatkowych środków z budżetu państwa.

Projektowana ustawa ma objąć ok. 71 tys. osób. W projekcie zapisano, że ustawa miałaby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum