Sejm: PiS proponuje redukcję opłat komorniczych pobieranych od szpitali

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 26 kwietnia 2016 15:52

Zredukowanie wysokości opłaty pobieranej przez komornika w sprawach egzekucji prowadzonych wobec podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, np. szpitali, przewiduje projekt nowelizacji ustawy o komornikach, który w Sejmie złożyli posłowie PiS.

Zmiana ma więc na celu - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - "ustalenie opłaty stosunkowej na poziomie adekwatnym do nakładu pracy komornika sądowego". Fot. PTWP

"Wobec ograniczonych środków na prowadzenie działalności, szpitale muszą liczyć się z koniecznością ponoszenia kosztów prowadzonych przeciwko nim postępowań egzekucyjnych, co w konsekwencji prowadzi do redukcji faktycznie dostępnych środków, które mogłyby być spożytkowane na leczenie pacjentów" - napisano w uzasadnieniu projektu, który został zamieszczony na stronach sejmowych.

Wskazano w nim, że w związku z wysokim stopniem zadłużenia polskiej służby zdrowia "coraz istotniejszym staje się uregulowanie kosztów postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko szpitalom", zwłaszcza wobec faktu, iż - jak dodano - zobowiązania już wymagalne od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w trzecim kwartale zeszłego roku wyniosły ponad dwa mld zł.

Obecnie zgodnie z zapisem ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłata taka wynosi 15 proc. egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż jedna dziesiąta i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W przypadku zajęcia rachunku bankowego opłata stosunkowa wynosi 8 proc. egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż jedna dwudziesta i nie więcej niż dziesięciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

W projekcie PiS zaproponowano dodanie do przepisu zdania mówiącego, że "w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych od dłużnika będącego podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności należnych dłużnikowi od Narodowego Funduszu Zdrowia lub skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego".

Zmiana ma więc na celu - jak wskazano w uzasadnieniu projektu - "ustalenie opłaty stosunkowej na poziomie adekwatnym do nakładu pracy komornika sądowego w toczącym się przeciwko podmiotowi leczniczemu postępowaniu egzekucyjnym oraz obniżenie obciążenia finansowego podmiotów leczniczych w toczącej się egzekucji".

Wprawdzie - jak wskazano - już obecnie można wnioskować do sądu o obniżenie opłaty komorniczej, jednak powoduje to składanie przez podmioty lecznicze licznych takich wniosków. "Konsekwencją wprowadzenia proponowanej nowelizacji będzie także odciążenie systemu sądowego poprzez redukcję wniosków o zmniejszenie opłaty stosunkowej pobieranej od podmiotów leczniczych" - oceniono w uzasadnieniu.

Proponowany przepis ma mieć zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych od dnia wejścia zmiany w życie. Projekt obecnie trafił do zaopiniowania przez sejmowe Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum