Samorząd lekarski nie będzie oceniać zachowania Arłukowicza

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 02 lutego 2015 15:50

Samorząd lekarski odmówił w poniedziałek, 2 lutego, oceny postępowania "lekarza Bartosza Arłukowicza". Z wnioskiem w tej sprawie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zwrócił się OZZL.

Samorząd lekarski nie będzie oceniać zachowania Arłukowicza

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej Izby prof. Jacek Różański powiedział PAP, że nie dopatrzył się w postępowaniu Arłukowicza złamania etyki lekarskiej. 

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel nazwał decyzję samorządu lekarskiego "żałosną" i zapowiedział, że Związek odwoła się od niej. 

Zarząd Krajowy OZZL wystąpił w styczniu br. do szczecińskiego samorządu lekarskiego, którego członkiem jest Arłukowicz, by ten wszczął postępowanie w sprawie naruszania przez "lekarza Arłukowicza" godności zawodu lekarza i podważenia zaufania do tego zawodu "przez publiczne i nagminne formułowanie negatywnych i dyskredytujących opinii o innych lekarzach". 

Do takiego zachowania ministra miało - zdaniem OZZL - dojść w okresie konfliktu resortu zdrowia z lekarzami z Porozumienia Zielonogórskiego, jaki miał miejsce na przełomie 2014 i 2015 roku.

Prof. Różański w rozmowie z PAP podkreślił, że pełne uzasadnianie decyzji rzecznika należy się tylko stronom. "Wszystkie skargi OZZL dotyczyły złamania kodeksu etyki lekarskiej przez Arłukowicza, a ona, jak potwierdziły niezależne opinie prawników, nie została przez niego złamana" – dodał.

Postępowanie Arłukowicza bowiem nie dotyczyło praktyki lekarskiej, występował on ponadto jako minister, a nie lekarz, a w swych wypowiedziach nie odnosił się do działań medycznych skarżących go lekarzy - tłumaczył prof. Różański. Dodał, że od decyzji przysługuje odwołanie. 

Rzecznik poinformował, że do szczecińskiego samorządu lekarskiego wpłynęło do tej pory osiem indywidualnych wniosków lekarzy w tej samej sprawie. Ich treść pokrywa się z odrzuconym wnioskiem, więc decyzja w ich sprawie będzie taka sama, jak ta podjęta w poniedziałek - podkreślił. 

Jak zaznaczył przewodniczący Związku Krzysztof Bukiel, podejmując taką decyzję samorząd lekarski "podważył sens swojego istnienia, ponieważ sam pozbawił się legitymacji moralnej do oceniania zachowania lekarza".  - Jeśli samorząd lekarski boi się oceniać lekarza, który jest ministrem, powinien podać się do dymisji - powiedział. 

Składając przyrzeczenie zawodowe, lekarz ślubuje m.in. "strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych". 

Według Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz powinien "zachować szczególną ostrożność w formułowaniu opinii o działalności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie dyskredytować go w jakikolwiek sposób". Kodeks precyzuje, że naruszeniem godności zawodu jest "każde postępowanie lekarza, które podważa zaufanie do zawodu". 

W myśl ustawy o izbach lekarskich sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski. 

Sąd lekarski może ukarać lekarza upomnieniem, naganą, karą pieniężną, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat, ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat, zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat lub pozbawieniem prawa wykonywania zawodu. 

Na początku roku, wskutek braku porozumienia MZ z lekarzami zrzeszonymi w PZ, część gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) była zamknięta. Otwarto je ponownie 7 stycznia, po kilkunastogodzinnych negocjacjach. 

W trakcie konfliktu między resortem z PZ minister zdrowia zarzucał działaczom Porozumienia szantażowanie pacjentów i pozostałych lekarzy. Wskazywał też, że zasiadają oni we władzach prywatnej spółki, przez co w trakcie negocjacji z resortem mogli dbać o "swój partykularny interes". 

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk powiedział PAP, że resort nie komentował faktu złożenia wniosku, i podobnie nie będzie komentować jego odrzucenia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum